Liikluskorralduse ajutine muudatus Näituse ja Papiaru tänava ristmikul.

FOTO: Rakvere Vald

Tõrremäe külas asuva Näituse ja Papiaru tänava ristmiku remonttööde tegemiseks on vajalik sulgeda ajavahemikul 17.–19. septembrini ristmik ajutiselt liikluseks kõikidele mootorsõidukitele, välja arvatud linnaliinibussid.

Jalakäijatele on liiklemiseks avatud vast valminud kergliiklustee.

Ristmiku remonttööde käigus freesitakse olemasolev teekate, suurendatakse ristmiku pöörderaadiust Põhjakeskuse suunal, ehitatakse killustikalus ja pannakse uus asfaltkate. (VT)