T, 28.11.2023

Pooltel haridusasutustel pole ohutusega kõik korras

Toomas Herm
Facebook
Comments
Päästetöötaja haridusasutuse ukse taga.
Päästetöötaja haridusasutuse ukse taga. Foto: Päästeamet

Päästeteenistus kontrollis eelmisel nädalal haridusasutusi, meie maakonnas avastati kolmeteistkümnest kontrollitud asutusest puudusi kuues.

Kahes asutuses olid probleemid automaatse signalisatsiooniga, tuletõkkesektsiooni ja esmaste kustutusvahenditega. Ühel korral avastati puudused evakuatsiooniteedel ja evakuatsioonivalgsutusega.

Riigis tervikuna tuvastati tuleohutusnõuete rikkumisi ligi 70% kontrollitud haridusasutuses. Kontrollitud 227 hoonest oli korras vaid 74 ehk kolmandik.

Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ekspert Rain Põllu oli kokkuvõtteid tehes murelik. "Seekordse reidi tulemused teevad kurvaks. Puudustega hoonetes esines tuleohutuse vaatest suuri ja lubamatuid möödalaskmisi – esines probleeme nii automaatse tulekahju signalisatsioonisüsteemiga, evakuatsiooniga ning personalil jäi vajaka teadmistest, kuidas tulekahju korral tegutseda," rääkis ta.

Põllu sõnul on päästeamet viimase kümnendi jooksul haridusasutustele väga suurt tähelepanu pööranud ning lasteaedades ja koolides on ära tehtud väga suur töö. "Ehituslikult on hooned väga heas tuleohutusalases seisukorras ent vajakajäämisi on just korralduslikes küsimustes," sõnas ta. "Ohutuse tagamise üks kriitilisemaid koostisosi on kindlasti inimfaktor, seetõttu on oluline, et iga töötaja direktorist tehnikuni ja kokast valvurini teaks ja täidaks oma rolli, et ära hoida kõige halvem."

Kokku tuvastati kontrollitud asutustes üle 360 puuduse, mis teeb keskmiselt kaks puudust hoone kohta. Reidi käigus alustati 45 haldusmenetlust ning 18 väärteomenetlust. 

Eestis on üle 600 lasteaia, 530 üldhariduskooli, 37 kutseõppeasutust, 19 kõrgkooli ning 750 huvikooli.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles