Haljala vald avalikustas eelarvestrateegia

Haljala vallavalitsus.

FOTO: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Eelarvestrateegia on valla arengukavaga seotud iseseisev dokument. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks Haljala valla eelarve koostamisel, vallale kohustuste võtmisel ja projektide kavandamisel.

Dokumentidega on võimalik tutvuda Haljala valla veebilehel www.haljala.ee, Haljala vallavalitsuse kantseleis Mere tn 6 Võsul ja Haljalas teenusekeskuses aadressil Rakvere mnt 3.

3. oktoobrini kestva avalikustamisperioodi jooksul on kõigil õigus teha ettepanekuid arengukava ja eelarvestrateegia muutmiseks.

Tagasi üles