Teisest isikust ebaõige kujutuse loomine on vähenev kuriteoliik

Kurjad näpud võivad kasutada internetis võõrast identiteeti.

FOTO: Dominic Lipinski/PA Wire/Press Association Images/Scanpix

Septembri alguses alustati kriminaalmenetlust selle kohta, et ühes internetiportaalis levitati avalikult isikuandmeid ja väärinfot naise kohta, kellest loodi ebaõige ettekujutus ning kelle eraelu häiriti. Paar nädalat hiljem tehti politseile analoogne avaldus.

Viru ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova selgitas, et karistusseadustiku teise isiku identiteedi ebaseaduslikku kasutamist käsitlev paragrahv määratleb kuriteoks teist isikut tuvastavate või tuvastada võimaldavate isikuandmete tema nõusolekuta edastamise, nendele juurdepääsu võimaldamise või nende kasutamise eesmärgiga luua teise isikuna esinemise teel temast teadvalt ebaõige ettekujutus, kui sellega on tekitatud kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele-huvidele või on varjatud kuritegu.

Süüdlast ootab rahaline karistus või kuni kolmeaastane vangistus.

Seda liiki kuriteod on Virumaal vähenemas. Kui 2017. ja 2018. aastal registreeriti Eestis 131 nimetatud liiki kuritegu, pandi neist 2017. aastal Ida-Virumaal toime 46, meie maakonnas 10. 2018. aastal aga registreeriti naabermaakonnas 29, meil seitse teise isiku identiteedi ebaseadusliku kasutamisega seotud kuritegu.

Tänavu on registreeritud Eestis 63 identiteedikuritegu, neist 17 Ida- ja kaks Lääne-Virumaal.

Tagasi üles