Lääne-Virumaa töövõimalused avanevad noortele KredExi karjääriretkel

KredEx viib noored tutvuma maakonna ettevõtete tegemistega.

FOTO: Tairo Lutter

Tänasest saavad gümnaasiumiõpilased kandideerida KredExi karjääriretkedele, mis viivad Lääne-Virumaa noored kokku nende kodukandi tööandjatega. Juba viiendat aastat toimuva algatuse eesmärk on hõlbustada noorte tulevasi karjäärivalikuid.

KredExi ettevõtlusosakonna juhi Kaarel Ausi sõnul soovitakse programmiga noortele tutvustada mitmesuguseid ameteid just nende kodukohas. "Soovime aidata kaasa, et noortel oleks rohkem infot oma karjäärivalikute tegemiseks ning samas ka julgust mõelda ettevõtlikult. Selleks viime õpilasi ettevõtetesse kohapeale, et nad saaksid oma silmaga näha, milliseid tulevikuvõimalusi nende kodupiirkonna ettevõtted pakuvad," selgitas Aus ja lisas, et kasu ekskursioonidest on kindlasti kahepoolne. "Praeguses tööturusituatsioonis, kus rahvastik vananeb ja töökäsi jääb aina vähemaks, on ka ettevõtted mõistnud, et on oluline panustada järelkasvu tagamisse."

Karjääriretked viivad õpilased ühe päeva jooksul ekskursioonile kuni kolme oma kodumaakonna ettevõttesse, kus neile tutvustatakse ettevõtte tegevusvaldkonda ja karjäärivõimalusi.  Nii mõneski ettevõttes tekib noortel võimalus ka ise töötegemist proovida. Karjääriretked toimuvad 12.–15. novembril kaheksas maakonnas, sealhulgas Lääne-Virumaal. 

Et kõigil klassidel oleksid võrdsed võimalused karjääriretkedel osalemiseks, korraldab KredEx konkursi, kuhu oodatakse hiljemalt 21. oktoobril 9.–12. klassidelt lühikest motivatsioonikirja või -videot aadressil ekskursioon@kredex.ee. Video tuleb üles laadida kas oma kooli Facebooki seinale või YouTube'i ja seejärel saata link juba nimetatud aadressil. Kõigi laekunud soovide seast valitakse 28. oktoobriks välja klassid, kes tänavu ekskursioonidel osalevad.

Tagasi üles