Keskkonnaamet menetleb Haljala valla kaevandusluba

Liivakarjäär.

FOTO: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Keskkonnaamet menetleb Haljala valla Kõldu küla Metskassi ja Liivamäe maaüksuste kohta käivat OÜ Jarko Auto esitatud kaevandusluba.

Taotletava mäeeraldise pindala on 15,98 hektarit ja selle teenindusmaa pindala on 24,66 hektarit. Kaevandamisloa taotluse kohaselt on seisuga 31.12.2018 Kõldu liivakarjääri mäeeraldise ehitusliiva aktiivse tarbevaru kogus 655 000 kuupmeetrit ja kaevandatav varu on 596 000 kuupmeetrit. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 40 000 kuupmeetrit, maavara kasutusaladeks on teede- ja tsiviilehitus ning ehitussegude valmistamine. Loa kehtivusajaks taotletakse 15 aastat.

Sel puhul kutsuvad keskkonnaamet ja Haljala vallavalitsus huvitatud isikuid avalikule koosolekule, mis toimub 14. oktoobril kell 14 Haljala valla teenuskeskuses teisel korrusel nõupidamiste ruumis.

Tagasi üles