Väljaspool Tallinna ja Tartut ning nendega piirnevaid valdasid töötavatele perearstidele hakatakse senise 196,55 euro asemel maksma igakuist lisatasu 823,41 euro ulatuses. Lähimast haiglast enam kui 40 km kaugusel või saarel töötavale perearstile hakatakse maksma igakuist lisatasu senise 563,15 euro asemel 1646,82 eurot.

FOTO: Arvo Meeks

Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC) peasekretäri Luca Visentini sõnul peavad palgavahed Euroopas vähenema, näiteks saavad tema arvates eestlased võrreldes sakslastega liiga vähe palka.

Luca Visentini rõhutas reedesel Eesti Ametiühingute Keskliidu kongressil sotsiaaldialoogi ja kollektiivläbirääkimiste olulisust ning vajadust saavutada õiglane miinimumpalk igas riigis.