Eesti Meediaettevõtete Liit kutsub üles otsima lahendusi kojukande probleemile

Veiki Ojaperv
, Ajakirjanik
Copy
Eesti Meediaettevõtete Liit kutsub üles otsima lahendusi kojukande probleemile.
Eesti Meediaettevõtete Liit kutsub üles otsima lahendusi kojukande probleemile. Foto: Kristjan Teedema

Eesti Meediaettevõtete Liit pöördub Eesti vabariigi valitsuse, riigikogu rahanduskomisjoni ja Eesti Posti poole palvega kutsuda kokku asjaosalisi hõlmav arutelu, leidmaks pikaajaline lahendus kojukandeteenuse probleemidele. Liit ei saa eeldada päevapealt Eesti täiemahulist digitaliseerimist, seega on postiteenuse järele vajadus ka kaugemas tulevikus.

Kõigil asjaosalistel on mõni lahenduse element, mis koostoimes võiksid pakkuda kindlust, et maakojukanne võiks jätkuda veel vähemalt lähema kümmekonna aasta jooksul. Eesti Meediaettevõtete Liidu poolt osaleksid arutelus omanike, kirjastajate, trükikodade ja ka Express Posti esindajad.

Eesti Meediaettevõtete Liidult on laual kolm konkreetset ettepanekut, võimalik, et neid lisandub veelgi.

(1) Express Posti ja Eesti Posti koostöös luua nn Linnade Kandeteenuse OÜ, mille tulemusena tekiks Eesti suuremates linnades senise kahe asemel üks kandeteenust osutav ettevõte, mille omanikeks oleksid Express Post ja Eesti Post. Pole välistatud, et üks kandeteenust osutav ettevõte võiks olla linnades kasumlik. Praegu peab Eesti Post seadusest tulenevalt osutama kandeteenust ka linnades, kus käib majapidamistes seetõttu kaks postiljoni. Sellise ulatusega ühise lahenduse väljatöötamiseks Eestis on vajalik ka poliitiline tahe.

(2) Senist kojukande tööprotsessi tuleks ahela kõigis osades analüüsida, mis eeldab andmete laualepanemist ja jagamist. Kõigi osapoolte kaasalöömisel oleks võimalik jõuda eri töölõikude automatiseerimisettepanekuteni ning selguks vajalik investeering, kus oleks võimalik paluda ka riigi abi.

Näiteks võimaldaks ühine analüüs leida lahendusi, kas mõni töölõik või tegevus on kokkuvõttes soodsam lahendada trükikodade, Eesti Posti või väljaannete endi poolt või kas oleks efektiivsem kanda osas piirkondades kõik saadetised koos perioodikaga varahommikul.

Ühekordne optimeerimise investeering on odavam kui igaaastase dotatsiooni võimalik tõstmine, samuti võimaldaks tööprotsessi parandamine parandada kande kvaliteeti ja loobuda igaaastasest vajadusest tõsta kojukande hindu, millel on perioodika levikule kahjulik mõju.

(3) Analüüsime, kui palju peaks meil olema tulevikus kandepäevi ning millised oleksid vajalikud garantiid kande kvaliteedi tagamiseks, et tarbija saaks ajalehti ja ajakirju mõistlikul kellaajal (pigem hommikul kui õhtul).

Eesti Meediaettevõtete Liit on seisukohal, et maakojukande säilitamiseks tulevikus on võimalused olemas, kuid siin on möödapääsmatu riigi eestvedamine ja pikaajaline strateegiline vaade. Sellega seonduvalt palume ka 11,1-protsendise maakojukande hinnatõusu edasilükkamist.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles