Omavalitsused hakkavad üldplaneeringute toetusprojekte ellu viima

Transporditeenuste pakkumise korraldust loodetakse parandada.

FOTO: Meelis Meilbaum

Kohalikud omavalitsused (KOV) alustavad üldplaneeringute toetusprojektide elluviimist, seekordse toetusvooru kogusumma oli 250 000 eurot.

Nimelt oli 8. maist kuni 5. augustini avatud olnud taotlusvooru eesmärgiks toetada uuringute ja analüüside korraldamist, mis on vajalikud juba algatatud üldplaneeringu koostamiseks. Kokku laekus 19 projekti, millest kõik said positiivse toetusotsuse. Toetuste summad jäävad seejuures vahemikku 8525 kuni 30 000 eurot, teatas riigi tugiteenuste keskus (RTK).

Taotlusvoorust sai raha küsida rahvastikuprotsesside ja -prognooside kohapõhiseks täpsustamiseks, teenuste paiknemise, ettevõtluse ja tööhõive hetkeolukorra kaardistamiseks ning neile üldplaneeringuga ruumilise paiknemise eelduste loomise analüüsimiseks. Samuti miljööväärtuslike alade, puhkealade ja rohevõrgustiku sisustamiseks. 

Lääne-Virumaal viivad kuus kohalikku omavalitsust – Viru-Nigula, Rakvere, Haljala, Tapa, Vinni ja Väike-Maarja vald – koostöös läbi liikuvusuuringu, mille eesmärk on saada praktiliselt rakendatavad sisendid transpordi ja teiste avalike teenuste korraldamise võrgustiku ja toimemudelite paremaks planeerimiseks. 

Viru-Nigula vallavalitsuse arendusjuhi Eve Ojala-Bakradze sõnul on strateegilise planeerimise üks põhialuseid rakenduslike uuringute ja analüüside süstemaatiline korraldamine. "Uuring annab hinnangu naaberomavalitsuste seostele ja liikumisvõrgustikule, muutes arengu kavandamise teadmistepõhisemaks. Samuti aitab see paremini teadvustada kohalike omavalitsuste vahelisi edasisi koostöövajadusi ja -võimalusi," ütles Ojala-Bakradze.

Taotlusvooru eelarve oli 250 000 eurot, toetusmeetme perioodi kogueelarve on kokku ligi 3,1 miljonit eurot.

Alates 1. oktoobrist on avatud kohalike omavalitsusüksuste koostöö- ja teenuste osutamise võimekuse suurendamisele suunatud taotlusvoor, mille kogumaht on 250 000 eurot. Taotlusi saab esitada RTK-le kuni 30. novembrini.

Tagasi üles