Haljala vallas läheb jälle umbusaldamiseks

Haljala vallavolikogu esimees Vello Väinsalu.

FOTO: Meelis Meilbaum

Eilsel Haljala vallavolikogu istungil esitati avaldus umbusalduse algatamiseks vallavolikogu esimehele Vello Väinsalule.

Umbusalduse avaldamise algatajateks olid reformierakondlane Leo Aadel, Tea Treufeldt erakonnast Isamaa ning Annika Hallimäe, Aide Veinjärv ja Urmas Osila valimisliidust Vaba Vallakodanik.

Umbusalduse avaldamise algatajad on rahulolematud volikogu esimehe Vello Väinsalu juhtimise ja tegevusega ning leiavad, et Väinsalu jätkamine volikogu esimehena on takistuseks vallavolikogu tööle ja pärsib vallavalitsuse tööd.

"Oma tegevuses pole volikogu esimees lähtunud ühinemislepingus kokkulepitust, vaid on esitanud volikogule valikuliselt ettepanekuid, mis pigem lõhestavad kui liidavad kogukonda," seisab umbusalduse algatamise avalduses.

Samuti heidetakse volikogu esimehele ette asendustegevustega tegelemist selle asemel, et püüda leida lahendusi probleemidele, mis puudutavad Haljala uue koolimaja ja Võsu raamatukogu-perearstikeskuse ehitamist.

"Lisaks avalduses toodule anname tõsise hoiatuse võimude lahususe põhimõtte rikkumise asjus. Me ei saa enam aru, mitmel toolil soovib volikogu esimees korraga istuda, samuti leiame, et Haljala vald ei ole temale kuuluv äriühing, mida ainuisikuliselt juhtida," ütles Leo Aadel ja täpsustas, et eilsel volikogu istungil ilmnesid suured erimeelsused tulevikuinvesteeringute küsimuses, nagu Võsule perearstikeskuse ja raamatukogu ehitamine, Haljalasse uue kooli ehitamine ning Võsu kooli ja lasteaia projekteerimine.

Vello Väinsalu ütles toimuvat kommenteerides, et tegemist on kevadel alguse saanud protsessi jätkumisega. "Need on needsamad inimesed, kes mind ka kevadel ei toetanud."

Nimelt umbusaldas osa koalitsioonipartnereid kevadel vallavanema ametis olnud Leo Aadlit. Toona pidas Väinsalu paremaks ka ennast volikogu esimehe kohalt taandada. Kui Aadel võeti umbusaldushääletusega vallavanema ametist maha, siis Väinsalu valiti uuesti volikogu esimeheks, kuigi viie-kuue volikoguliikme toetus jäi saamata.

Leo Aadli etteheidetele vastates ütles volikogu esimees, et talle jääb mulje, nagu oleks ta hoopis vallavanem, keda ühest küljest süüdistatakse oma võimupiiride ületamises, teisalt volikogu eest asjade ära otsustamises.

"See on selline klassikaline süüdistus, kui vallavanem läheb üleolevaks või haarab liiga suurelt võimu või kipub valda juhtima nagu perefirmat või äriettevõtet," kõneles Väinsalu ja täpsustas, et volikogu esimees olemuslikult seda teha ei saa, sest volikogu esimees ei juhi valda. Volikogu esimees juhib volikogu istungeid ja korraldab volikogu tööd.

"Kui ma endale midagi ette heidan, siis seda, et pole veel piisavalt asjadega tegelenud," märkis Väinsalu.

Tagasi üles