Okas sai läbi

Lisaõppekogunemine Okas lõppes.

FOTO: 2. Jalavaebrigaad

Eile õhtul lõppes pea nädal kestnud lisaõppekogunemine Okas, mille raames kaitsevägi formeeris reservväelastest kaks pataljoni.

"Lisaõppekogunemine kinnitas Eesti inimeste tahet oma riiki kaitsta, kui seda peaks vaja minema. Tänan kõiki õppusel osalenud reservväelasi, tegevväelasi, ajateenijaid, kaitseliitlasi, ametnikke ja liitlasi nende pühendumise eest Eesti riigikaitsele," ütles kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Indrek Sirel ja lisas, et kaitsevägi lõi õppuse raames keskkonna, kus oli võimalik harjutada kogu sõjalise riigikaitse käsuahela toimimist alates valitsuse otsusest kuni reservüksuste valmiduse saavutamiseni.

Kaitsevägi saatis õppuse Okas raames koos ülekattega välja 2170 kutset, mis jõudsid kohale 1902 reservväelasele, kellest tuli õppusele 1464. Põhjusega vabastas kaitsevägi peale registreerimist üksuse kogunemiskohas 160 reservväelast.

268 reservväelast ei andnud kaitseväele tagasisidet kutse kätte saamisest ega põhjendanud oma puudumist. Kaitsevägi selgitab välja puudumise põhjused.

Kutse kätte saanutest tuli õppusele 77 protsenti reservväelastest. Nii 61. logistikapataljonis kui ka 23. jalaväepataljonis mehitati vajalikud ametikohad ja pataljonid saavutasid nõutud lahingvõime taseme.

"Õppuse Okas üldeesmärk oli treenida ja hinnata üksuste lahinguvalmiduse saavutamist ja harjutada formeerimisjärgseid tegevusi ja see eesmärk on esmasel hinnangul saavutatud. Kogusime väärtuslikke õpituvastusi kaitseväe ja Kaitseliidu lahinguvalmiduse protseduuride ja tegevuste parandamiseks ja neid õppetunde saame ainult harjutades," ütles kindralmajor Sirel.

Vabariigi valitsus otsustas 15. oktoobril teenistusse kutsuda 61. tagalapataljoni reservväelased, kes said korralduse viivitamatult ilmuda kogunemiskohta. Järgmisel päeval otsustati kutsumist laiendada ja käsu teenistusse ilmuda said 23. jalaväepataljoni reservväelased.

Esimene lisaõppekogunemine Okas toimus 2016. aastal ja eile lõppenud õppus oli järjekorras viies. Äsja lõppenud õppusega kutsuti lisaõppekogunemisele esimest korda mitu üksust järjestikustel päevadel.

Tagasi üles