Mõdriku-Roela maastikukaitseala suureneb

Toonekurg Mõdriku-Roela maastikukaitsealal.

FOTO: Kasper Mäe

Keskkonnaametil on valminud määruse eelnõu väljatöötamise kavatsus, kus selgitatakse, miks Mõdriku-Roela maastikukaitseala kaitse­eeskirja on kavas muuta ja milliseid muudatusi plaanitakse. Selle dokumendi eesmärk on juba varakult (enne määruse eelnõu koostamist) teavitada inimesi plaanitavatest muudatustest. Samuti soovib keskkonnaamet tagasisidet, mida kavandatavatest muudatustest arvatakse.

Kavandatavaid muudatusi on kaitseeeskirjas päris palju. Keskkonnaameti looduskaitse osakonna kaitse planeerimise spetsialist Liggi Namm tõi olulisematena esile kaitseala suurendamise saja hektari võrra ja sihtkaitsevööndi suurendamise enam kui 300 hektari võrra. Kavandatav suurendamine toimub riigimaal ning eramaid ei puuduta.

“Sihtkaitsevööndi režiim on rangem kui piiranguvööndi oma, näiteks on sihtkaitsevööndis majandustegevus keelatud,” selgitas Namm.

Veidi muudetakse leebemaks metsade majandamise tingimusi kaitseala piiranguvööndis. Üheks olulisemaks muudatuseks on see, et kui praegu on igasuguse ehitise püstitamiseks vajalik keskkonnaameti nõusolek, siis uue eeskirja kohaselt võib ehitise, mis ei vaja vallavalitsusest ehitusteatist või ehitusluba, püstitada õuemaale ilma keskkonnaameti kooskõlastuseta.

Lähemalt saab uue kaitseeeskirjaga tutvuda keskkonnaameti kodulehel, keskkonnaameti Rakvere kontoris ja Roela raamatukogus.

Keskkonnaamet ootab põhjendatud parandus­ettepanekuid ja vastuväiteid kavandatavate muudatuste kohta kirjalikult keskkonnaameti Rakvere kontori aadressil Kunderi 18, Rakvere 44307 või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 3. novembriks.

Väljatöötamise kavatsust ja keskkonnaametile esitatud parandusettepanekuid tutvustav avalik koosolek toimub 11. novembril algusega kell 15 Roela rahvamajas.

Tagasi üles
Back