Ideaale ja kokkulepet ei tohiks madaldada

Einar Vallbaum
, Viru-Nigula vallavanem, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees
Copy
Einar Vallbaum.
Einar Vallbaum. Foto: Marianne Loorents

Samal teemal: Anu Viita-Neuhaus, “Ootamatu pööre: kuus Viru-Nigula volikogu liiget tegid poliitilise avalduse” 26. septembri Virumaa Teatajas

Poliitilises avalduses, mis esitati 26. septembril, tehti vallavalitsusele ettepanek selgitada enda seisukohti tekkinud probleemkohtade asjus. Et mitu küsimust puudutavad minu persooni ja ka personaaliat, ei saa ma kõnelda vallavalitsuse nimel, vaid enda eest. Peamise probleemina on tõstatatud vallavanema “üleolev ja pahatahtlikkuse tunnustega asjaajamislik lohakus”, argumentideks eelarvedistsipliini ebaloogilises järjekorras rakendamine ning kogukondlikke huve mitteteenivate õigusaktide väljastamine. Viimase kohta on näiteks toodud Aseri Sadam OÜ-d käsitlenud telesaate “Insight” teemapüstitus ning justiitsministeeriumi märgukiri. Esiteks tuleb rõhutada meediaväljaannete ja telesaadete kommet esitada vandenõuteooriaid, mis tõstaksid reitingut, ning see võib tekitada segadust. Tuleb aga märkida, et selliseid rikkumisi, mis pälviksid õiguskaitsevahendite ranget rakendamist, toimunud ei ole. Justiitsministeerium on algatanud järelevalvemenetluse, kuid pärast info saamist keskkonnamõjude hindamise algatamisest Mere tn 17 kinnistule plaanitavate kaubasadamarajatiste, rannakalurite paadisadama ja supluskoha rajamise kohta ning korralduste 4 ja 5 ehitusseadustiku nõuetega vastavusse viimise osas on ta otsustanud järelevalvemenetluse lõpetada. Sellega on õiguslik hinnang teemale antud ning spekulatsioonid ja kahtluste külvamine ei teeni kogukonna liitmise ega poliitilise kultuuri huve.

Taoline hinnangute andmine ja neile ajakirjandusest nopitud tsitaatide abil sisu lisamine on märk konflikti tahtlikust loomisest, mitte aga eesmärgist ajada ühist asja, seista kogukonna ja valla arengu eest.

Tagasi üles