Kas depressioon viib töövõime?

Depressioon. Fotolavastus.

FOTO: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Vaimse ja seeläbi füüsilise tervise häirumine võib tuleneda stressirikkast töökeskkonnast.

Artikkel kuulatav
Minu Meedia tellijatele
Tellijale

1. jaanuaril jõustusid töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused, millega täpsustati töökeskkonna vaimse tervise käsitlust ja selgitati psühhosotsiaalsete ohutegurite mõistet, milleks on näiteks õnnetus- või vägivallaohuga töö, ebavõrdne kohtlemine, kiusamine ja ahistamine tööl, töötaja võimetele mittevastav töö, monotoonne töö ning muud juhtimise ja töökorraldusega seotud tegurid, mis võivad mõjutada töötaja tervist ja põhjustada tööstressi.

Tööandja peab tervisekahjustuse ennetamiseks kohandama töökorralduse ja töökoha töötajale sobivaks, optimeerima töötaja töökoormust, võimaldama talle tööpäeva või töövahetuse jooksul tööaja hulka arvatavaid vaheaegu ning parandama ettevõtte psühhosotsiaalset töökeskkonda. Ka töötaja saab kujundada head psühhosotsiaalset keskkonda – leida võimalus anda juhtidele konstruktiivset tagasisidet ning teha ettepanekuid, kuidas olukorda parandada.

Tagasi üles