Valitsus otsustas investeerida Kirde-Eesti taastuvenergia arengusse

Valitsus otsustas investeerida Kirde-Eesti taastuvenergia arengusse. Foto on illustratiivne.

FOTO: Sander Ilvest

Neljapäevasel kabinetiistungil otsustas valitsus teha vajalikud investeeringud Kirde-Eesti õhuseirevõimekuse parandamiseks, et vabastada osa Virumaast kehtestatud kõrguspiirangutest tuuleparkide arendamiseks. 

Kuna kõrged tuulikud häirivad riigikaitseks kasutatavate seadmete toimimist, on neile Kirde-Eestis kehtestatud kõrguspiirangud. Valitsuskabineti liikmed võtsid aga vastu otsuse, et riigikaitse ja kliimaeesmärkide saavutamine ei tohi üksteist takistada, vaid on vajalik teha lisainvesteeringuid mõlema eesmärgi täitmise tagamiseks.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul peab riik võimaldama edaspidi kõrgemate tuuleparkide ehitamist, et vähendada energeetikasektori kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja täita riigi energia- ja kliimapoliitika võetud eesmärke.

"Valitsus näeb, et peame investeerima rohelisemasse tulevikku, ning tänane otsus ei edenda ainult meie tuuleparke, vaid ka riigikaitsevõimet," märkis Aas.

Otsus annab kaitseministeeriumile voli alustada vajalikke ettevalmistustöid täiendavate õhuseireradarite ja muude lisaseadmete hankimiseks. Pärast inventari täiendamist on võimalik vabastada osa Kirde-Eesti aladest kõrguspiirangutest. Esialgse plaani kohaselt saavad vajalikud investeeringud tehtud 2024. aasta jooksul.   

MKM koostöös kaitseministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, siseministeeriumi ja rahandusministeeriumiga analüüsib tuleva aasta suveks, kas kõrguspiirangute eemaldamisega seoses on piirkonna tuuleenergia potentsiaali maksimeerimiseks vajalik algatada täiendavaid planeeringuid.

Valitsus otsustas ka, et edaspidi pööratakse mereäärsetes piirkondades looduskaitsealade kavandamisel tähelepanu võimalikele takistustele meretuuleparkide rajamisel.

Muu hulgas kaalutakse, kas meretuulepark ja looduskaitseala võiksid koos eksisteerida või on võimalik leida looduskaitseeesmärkide saavutamiseks ka samaväärseid asukohti, mis asuvad väljaspool tuuleenergia tootmiseks sobilikke merealasid.

Tagasi üles