Lääne-Viru malevlased teenisid 32 483 eurot  

Tänavusel malevasuvel oli Lääne-Virumaal kaasatud 286 malevlast ja teeniti 32 483 eurot.

FOTO: Vladislav Musakko

Läinud suvel osales töömalevates ligi 4500 noort, kes teenisid hinnanguliselt üle 600 000 euro. Lääne-Virumaal oli kaasatud 286 malevlast ja teeniti 32 483 eurot.

Üle Eesti andis noortele tööd 214 asutust. Lääne-Virumaal olid malevlased rakkes muu hulgas Tapa kaubamajas, kultuurikojas, Peedu Noortelaager OÜ-s, Tamsalu Kommunaalis, aga ka Sääse hooldekodus.

Eesti noorsootöö keskuse (ENTK) kaudu sai läinudsuviste töömalevate elluviimiseks toetust 55 malevakorraldajat, kes kaasasid omakorda 214 tööandjat üle Eesti.

"Ei ole just suur uudis, et malevakohad täituvad päevadega, et mitte öelda mõne tunniga. Eriti teeb aga rõõmu, et noori töökäsi kaasavad üha enam väga eriilmelised tööandjad, kes mitte vaid ei võtnud noori tööle, vaid viisid läbi ka koolitusi ja praktilisi töötubasid," lausus ENTK kaasatuse ja konkurentsivõime üksuse peaekspert Kerli Kängsepp.

Üha enam on ka tööandjaid, kes maksavad miinimumist suuremat töötasu, ning seda päris omal algatusel. "Malevlase tunnitasu algas riiklikust miinimumist ehk 3,21 eurost tunnis, aga oli ka neid tööandjaid, kes noortele neli eurot tunnis palka maksid," sõnas Kängsepp.

Töötunnid olid suvemalevates väga erinevad, sõltudes muu hulgas töölepinguseadusest: 7–12-aastased said töötada kuni kolm tundi päevas, 13–14-aastased kuni seitse tundi päevas ja 15-aastased või vanemad noored kuni kaheksa tundi päevas. 

Sel aastal oli kõige noorem malevlane 10-aastane ja kõige vanem 26-aastane. Kõige enam noori osales malevates Harjumaalt, kokku 1975, järgnesid Pärnumaa 720 ja Ida-Virumaalt 296 noorega. Riigieelarvest toetati 49 malevakorraldajat, Euroopa Sotsiaalfondi rahastuse toel tegutses kuus malevakorraldajat.

Eesti noorsootöö keskus on 1999. aastal loodud riiklik noortevaldkonna kompetentsikeskus. ENTK kuulub haridus- ja teadusministeeriumi haldusalasse. Koostöös ministeeriumi noorteosakonnaga vastutab keskus noortevaldkonna arengukavas 2014–2020 sätestatud eesmärkide saavutamise ja noortevaldkonna programmis sätestatud tegevuste elluviimise eest.

Tagasi üles