Väike-Maarjas on ametis juhtumikorraldaja

Väike-Maarja valla vapp.

FOTO: Väike-Maarja vald

Väike-Maarja vallavalitsuse sotsiaalosakonna meeskonnas töötab nüüd juhtumikorraldaja. Ametikohal alustas tööd varem sotsiaaltööspetsialistina ametis olnud Kersti Sepp.

Juhtumikorraldaja ülesannete hulka kuulub noorte hariduse omandamise ja tööturule mineku toetamine. Seeläbi kindlustatakse inimeste iseseisvat toimetulekut ja ennetatakse sotsiaalseid riske. Sama spetsialist korraldab ka erivajadustega inimeste hoolekannet ning nõustab isikuid ja nende lähedasi erihoolekandeteenuste taotlemisel.

Tagasi üles