Uuest aastast peab gaasiga kütjatel olema kaugloetav arvesti

Gaaskütteseadmetele tuleb paigaldada kauglugeja.

FOTO: Meelis Lokk

Enne aasta lõppu tuleb eramute, ühistute ja ettevõtete gaaskütteseadmetele paigaldada mõõtetäpsust suurendav kauglugeja. Gaasinäitude kauglugemine hakkab lõplikult tööle 1. jaanuarist 2021.

Kauglugeja tuleb paigaldada kõigis mõõtepunktides, mille kaudu kasutatakse gaasi üle 750 kuupmeetri aastas või mille ülerõhk väliskeskkonna suhtes on üle 20 millibaari. See tähendab gaasi kütteallikana kasutavaid eramud ja korterelamuid, mille omanikel on leping gaasi võrguettevõtjaga. Korterites tarbitakse gaasi rõhul kuni +20 millibaari, seega korterite mõõteseadmeid välja ei pea vahetama. 

Asjade interneti võrgus töötavaid kauglugemisseadmeid pakkuva Levikomi teenuste juhi Kuno Peegi sõnul jõuab nüüd gaaskütte valdkond järele elektri valdkonnale, kus kauglugemine juba toimib. "Tarbijad oskavad juba hinnata kauglugemise eeliseid – nii saab aega kokku hoida, vabastab näidu teatamisest, ei ole vaja näitu korrigeerida ning andmetes ei ole võimalik eksida," sõnas Peek. "Ka neile klientidele, kes pole veel jõudnud kaugloetavaid arvesteid paigaldada, jõuame õigeks ajaks ehk aasta lõpuks lahenduse pakkuda."

Levikomi asjade interneti valdkonna juhi Ove Tüksammeli sõnul moodustab Levikomi asjade interneti võrk ja koostöö seadmetootjatega hästi töötava terviklahenduse. "Paigaldame võrguneutraalseid lugejaid ja suudame ühtlasi vajadusel lugeda andmeid kõikidest võrkudest. Kauglugemiseks paigaldab Levikom arvestitele lugeja, mis edastab andmeid asjade interneti võrgus," selgitas Tüksammel. 

Peek rõhutas, et lisaks kaugloetavale arvestile peab kõikides eluruumides, milles asub korstnaga ühendatud gaasiseade, olema vingugaasiandur. "Levikom pakub ka nutikat vingugaasiandurit, mis töötab samal tehnoloogial kui näitude kauglugemine," lisas Peek. 

Levikomi asjade interneti võrk katab ka Rakveret. "Võrku arendame jooksvalt pidevalt edasi, vajadusel ka konkreetse kasutaja põhiselt, sealhulgas laiendame ja tihendame signaali katvusala," lisas Tüksammel.

Tagasi üles