Taimekahjustajate levikuriski tõttu karmistuvad taimede sisseveonõuded

Banaanide sisseveoks eri sertifikaati vaja ei ole.

FOTO: Margus Ansu

Alates 14. detsembrist muutub Eestis ja ka teistes Euroopa Liidu (EL) liikmesriikides taimede ja taimsete saaduste sisseveo kord.

Alates 14. detsembrist muutub Eestis ja ka teistes Euroopa Liidu (EL) liikmesriikides taimede ja taimsete saaduste sisseveo kord, et takistada ohtlike taimekahjustajate levikut. Uued reeglid puudutavad nii ettevõtjaid kui ka eraisikuid.

Suurim muudatus hõlmab nõuet, et kolmandatest riikidest (EL-i mittekuuluvatest riikidest) EL-i saabuvatel reisijatel on ilma fütosanitaarsertifikaadita (taimetervise nõuetekohasust tõendava dokumendita) keelatud kaasa tuua taimi, lõikelilli, puu- ja köögivilju, aed- ja metsamarju ning seemneid. Nimetatud dokumenti väljastab päritoluriigi taimekaitseteenistus, kui kaup on ohutu ning sellel puuduvad sihtriigi jaoks ohtlikud haigused ja kahjurid. Erandina võib ilma sertifikaadita kaasa tuua viit liiki puuvilju – banaan, durian, ananass, dattel ja kookospähkel –, millega ei ole seni taimekahjustajate levikut seostatud. Sisseveoks keelatud taimed ja taimsed saadused konfiskeeritakse ja hävitatakse.

Alates 14. detsembrist täieneb taimetervise kontrolli alla kuuluvate kaupade nimekiri ning ettevõtetel tuleb arvestada, et kõik taimed, sealhulgas puu- ja köögiviljad ning seemned, peavad olema fütosanitaarsertifikaadiga varustatud. Uue määrusega muutub ettevõtetele kohustuslikuks esitada sissetoodavate kaubasaadetiste eelteatisi spetsiaalse EL-i impordikontrollisüsteemi TRACES NT kaudu. Eelteatis tuleb esitada enne kauba piiripunkti saabumist.

Taimed on osa inimeste ja loomade toiduahelast ning looduskeskkonnast, mistõttu on ohtlike taimekahjustajate puhangutel hävitav mõju meie elukvaliteedile. ÜRO andmetel hävineb maailmas taimekahjustajate tõttu juba 40 protsenti toidukultuuride saagist. Kolmandatest riikidest veetakse EL-i siseturule järjest suurenevates kogustes taimi ja taimseid saadusi ning nende kauplemisega kaasnevad ohud põllumajandusele, keskkonnale ja majandusele tervikuna.

Taimehaigused ja kahjurid ei tunne riigipiire ning taimede või isegi nende transpordil kasutatava puidust pakkematerjali ühest riigist teise toimetamisega kaasneb suur risk kahjustajate sissetoomiseks ja levimiseks.

Geograafilise asukoha tõttu on Eestil kindlasti eeliseid, vältimaks nende haiguste ja kahjurite sissetungi, mida meie territooriumil veel ei ole. Samas suurendab seda ohtu märgatavalt kaubavahetuse intensiivistumine ja kliima soojenemine.

Tagasi üles