Riigimetsa uuendusraiete pindala jääb samaks

Männimets.

FOTO: Sille Annuk

Keskkonnaministri määrusega on kinnitatud riigimetsa uuendusraiete pindala. Keskkonnaminister Rene Kokk määras, kui palju tohib aastatel 2021–2025 teha riigimetsas uuendusraiet. Raiete pindala jääb võrreldes eelmise perioodiga peaaegu samaks – 56 398 hektarit viie aasta kohta.

Sellest 55 530 hektarit on riigimetsa majandamise keskuse (RMK) hallatavates metsades ning 868 haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisalas asuvates Järvselja õppe- ja katsemetskonnas ning Luua metsanduskooli kahes metsandikus.

RMK hallatavates metsades on raiepindala jäänud samaks kui eelmisel perioodil, kuid väikesed muudatused on tehtud raiete liigilises koosseisus.

Männiraiete pindala on võrreldes eelmise perioodiga vähenenud 450 hektari võrra ja haava oma 50 hektari võrra. Kuuse uuendusraie pindala on kasvanud 125 hektari võrra, kase oma 150 hektari võrra ning teiste puuliikide oma 225 hektari võrra jagatuna viieaastasele perioodile.

Haridus ja teadusministeeriumi hallatavates metsades on raiemaht vähenenud 42 hektari võrra viie aasta kohta.

Raiete jaotuse muudatused on tingitud metsades toimunud mitmete muudatuste koosmõjust, nagu näiteks metsade inventeerimisandmete uuendamine, uute maade lisandumine ja metsamaa kaitsestaatuse muutused kaitsealade või vääriselupaikade kehtestamise tõttu.

Eesti metsadest raiuti eelmisel aastal kokku umbes 12,5 miljonit tihumeetrit puitu, millest RMK osa on ligikaudu 4,3 miljonit tihumeetrit ja erametsade osakaal 8,2 miljoni tihumeetri ringis.

Tagasi üles