Päästeamet võtab kortermajade tuleohutuse luubi alla

Tuleohutusreidide käigus on päästeameti inspektorid avastanud kortermajade trepikodades ja keldrites palju sellist kraami, mis õnnetuse korral võib endast kujutada reaalset ohtu inimeste elule ja tervisele.

FOTO: Lääne päästekeskus

Sel nädalal kontrollib päästeamet kogu Eestis tuleohutusnõuete täitmist kortermajade ühiskasutatavatel pindadel.

Ohutusnõuete järgimisega saab iga vastutustundlik inimene ise kõige paremini enda ja oma naabrite heaolu ja turvalisuse eest seista.

"Reidi käigus kontrollisime kortermaju viimati selle aasta alguses ning probleemid puudusid vaid viiendikul kontrollitud hoonetest. Kõige enam on probleeme evakuatsiooni ehk kortermajast ohutult välja pääsemisega, kuid õnnetuse puhul on just ohutult majast välja saamine kõige olulisem. Selle tõttu on päästeametil evakuatsiooninõuete rikkumise osas ka nulltolerants," rääkis päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe.

Suurim murekoht on endiselt trepikodades hoitavad lapsevankrid, jalgrattad, potililled ja vana mööbel, mis tekitavad põlema süttides suitsu ning saavad majast väljumisel takistuseks.

2018. aastal hukkus eluhoonete tulekahjudes 45 inimest, neist korterelamutes 22 ja eramajades 21. Lisaks hukkus üks inimene suvilas ja üks ridaelamus.

Alates novembrist saavad korteriühistud tellida ka tuleohutusalase nõustamise, mille eesmärk on, et korteriühistud teaksid tuleohutusnõudeid ja oskaksid neile ka ise tähelepanu pöörata. Tasuta nõustamisele on võimalik registreeruda päästeala infotelefonil 1524.

Tagasi üles