Kadrina noorsportlastele tehti uus rahasüst

Eric Marcus Jaanimets on üks paarikümnest Kadrina Noorsportlaste Fondist tuge saanud sportlasest.

FOTO: Erakogu

Hiljuti kogunenud Kadrina Noorsportlaste Fondi viieliikmeline komisjon otsustas ligemale veerandsaja taotluse läbivaatamise ja nõuetele vastavuse hindamise järel kinnitada sügisvooru toetused.

Rahuldati 21 Kadrina valla üldhariduskoolis õppivate noorsportlaste taotlust summas 2885 eurot. Tegemist on fondi senise tegutsemisaja ühe suurema sihtotstarbelise rahaeraldisega.

Kadrina Noorsportlaste Fondi järgmise taotlusvooru avalduste esitamise tähtaeg on tuleva aasta 1. mai. 

Tagasi üles