Rakvere linn ja vald korraldasid ühise kriisiõppuse

Rakvere linna ja valla ühise kriisikomisjoni lauaõppuse käigus selgus, mis on hästi ja mis halvasti.

FOTO: Kristel Mänd

Reedel, 22. novembril toimus esimest korda Rakvere linna ja valla ühise kriisikomisjoni lauaõppus, mille käigus harjutati toimetulekut rasketest ilmastikuoludest ja ulatuslikust elektrikatkestusest tingitud hädaolukorras, mille tõttu lakkas töötamast vee- ja kanalisatsioonisüsteem.

Esmalt tutvustas õppuse juhi rollis olnud Rakvere vallavanem Maido Nõlvak paarikümnele osavõtjale õppuse eesmärke, toimumise metoodikat ja hädaolukorra episoodi. "Me ei lahenda sündmust, vaid testime, kas meil on olemas sündmuse lahendamiseks vajalikud tööriistad (plaanid, juhendid, skeemid) ja teadmised-oskused," selgitas Nõlvak.

Lauaõppus kujutab endast arutelunõupidamist ettevalmistatud materjalide ehk kaasuste põhjal. Seekord pidid õppusel osalejad lahendama kolm kaasust: juhtimisstruktuuride kokku kutsumine ja moodustamine, infovahetus ja käitumisjuhiste andmine, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide toimimine.

Õppuse eesmärk oli panna proovile Rakvere linna ja valla kriisikomisjon ning AS-i Rakvere Vesi kriisimeeskonna kriisiolukordadeks valmisolek ja infovahetus, katsetada vee- ja kanalisatsioonisüsteemide toimimist pikaajalise elektrikatkestuse korral ja kontrollida kriisikomisjoni hädaolukorra lahendamise plaani.

Episoodi kirjelduse ja esitatud küsimuste baasil toimus mängijate vahel lahenduskäigu leidmiseks diskussioon, mida juhtis Rakvere linnapea Triin Varek.

Lahenduskäigus arutati läbi kriitilised küsimused sündmuse juhtimise, ohuprognoosist tulenevate ennetusmeetmete, juhtimisstruktuuri  ülesannete, tegevusvariantide valiku, ressursi ja kommunikatsiooni planeerimise teemadel.

Kokkuvõtteid tehes märkis Rakvere vallavanem Maido Nõlvak: "Õppusel peetud arutelud tõid välja kitsaskohad ja võimelüngad, mida on vaja lähimal ajal parandada, et reaalsete kriiside ajal suudaksime paremini elanikkonda kaitsta, informeerida ning tagada elutähtsate teenuste toimimine."

Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul on oluline teada võimalusi ja kitsaskohti enne, kui kriis on päriselt käes. "Selline lauaõppus annab hea võimaluse läbi mängida reaalne oht ning sisendi edasiseks tööks ja tegutsemiseks kriisi valdkonnas. Saime teada, mis on meil juba väga hästi, mis hästi ja mis halvasti," lausus Varek.

Õppusel osalesid vaatlejaina ka siseministeeriumi spetsialistid.

Tagasi üles