Omavalitsused vajavad uut hingamist ja vähem bürokraatiat

Mihkel Juhkami.

FOTO: Ain Liiva

Kohalike omavalitsuste (KOV) korraldust ja tegevust koordineeriva alusseaduse üle vaatamiseks kogunenud eksperdikomisjon, kuhu kuulub ka Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami, leppis sel nädalal kokku edasised sammud, millises teemade järjekorras, ulatuses ja ajagraafikuga seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse koostamisega edasi minnakse ja millised on selle ülesehituse põhimõtted.

Rahandusministeerium alustas KOV korralduse seaduse ja teiste omavalitsuse aluskorraldust puudutavate ­seaduste üle vaatamist tänavu suve hakul.

“Me arvestasime juba protsessi alguses, et arutamist vajavaid küsimusi on palju ning nende revisjoniks on vaja kaasata võimalikult lai ekspertide ring,” rääkis riigihaldusminister Jaak Aab.

“Nüüd, mil oleme enam kui pool aastat sellega tööd teinud, on selgesti näha, et seaduse ajakohastamisega on meil lai tööpõld. Selles protsessis aktiivselt kaasa rääkimine on omavalitsuste jaoks oluline. Ka meile on koostöö väga tähtis, mistõttu oleme omavahelistesse sisulistesse läbirääkimistesse ja täpse tegevusplaani koostamisse suhtunud väga põhjalikult.”

Rahandusministeerium näeb võtmeküsimusena, et seaduse üle vaatamisega seotud asjaosalistel oleks arutamist ja korrigeerimist vajavate küsimuste suhtes üksmeel.

Seetõttu arutaski eksperdikomisjon sammhaaval läbi, millises järjekorras, ulatuses ja ajaraamis KOV-i puudutavaid teemasid protsessis käsitletakse. Kokkulepitu põhjal alustab rahandusministeerium KOV-i korralduse seaduse väljatöötamiskavatsuse koostamist.

“Meie ootused uuele baasseadusele on, et see annaks kohalikele omavalitsustele uue hingamise ja tänapäevase õigusruumi, mis samas ei tekitaks liigset bürokraatiat. Et kohalikud omavalitsused ei takerduks tarbetutesse seadusesätteisse, vaid saaksid oma energia suunata kohaliku omavalitsuse arengusse,” ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei.

“Samuti on oluline läbi arutada ka kohaliku omavalitsuse rahastamise põhimõtted ning mõelda, kuidas saaks kohalike omavalitsuste rahalist võimekust suurendada. Üleriikliku omavalitsusliidu kaudu saame edasi anda linnade ja valdade ettepanekud ja nägemused uuest kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, millest võiks kujuneda tänapäevane tööriist,” lisas ta.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles