Erametsaliit kutsub üles kliimaneutraalsuse saavutamise nimel rohkem pingutama

Mets.

FOTO: Elmo Riig

Täna toimus Eesti Erametsaliidu volinike koosolek, kus ühiselt arutati, kuidas metsandussektor saab anda panuse Eesti süsinikneutraalsuse saavutamiseks.

Eesti ja paljude teiste EL-i liikmesriikide püüdlused ei ole veel piisavad, et täita Pariisi kliimaleppes ning Euroopa Liidus 2030. aastaks seatud eesmärke. Erametsaliidu hinnangul peitub Eesti jaoks suur võimalus keskkonnaprobleemide seljatamiseks just metsades ja nende majandamises. Erametsaliidu juhatuse esimehe Ando Eelmaa sõnul on Eesti suurim keskkonnaväljakutse leida võimalusi rohelisemaks energiaks, sest just selle vähesusest tuleb eestlaste üüratu keskkonnajalajälg. "Paraku otsivad mitmed keskkonnaorganisatsioonid mugavaid asendustegevusi, vastandudes põhimõtteliselt näiteks metsandussektorile, mis ometi on üks süsinikneutraalsuse võtmekohti Eesti jaoks," märkis Eelmaa. Üle 70 protsendi Eesti süsinikujalajäljest tuleb meie põlevkivitööstusest. "Kasvavad puud on need, mis süsinikku seovad ja inimeste tekitatud keskkonnamõju maandada aitavad," sõnas Eelmaa.

Praeguste kliimaprobleemide peamine põhjustaja on tööstusrevolutsiooni järel maa seest välja toodud süsinik. Noored intensiivselt kasvavad puud on eriti aktiivsed looduslikud süsiniku sidujad. Tehes puidust pikaajalisi tooteid, lukustame puidus oleva süsiniku pikemaks ajaks. "Isegi sel juhul, kui asendame osa põlevkivist puiduga, mis ei sobi majade või mööbli valmistamiseks, on see sammuke süsinikneutraalsusele lähemale, sest pööritame juba atmosfääris olevat süsinikku, mitte ei too maa alt uut välja," rääkis Eelmaa. Ühe sammuna on Eesti Erametsaliit juba teinud peaministrile ettepaneku algatada uuringud, et suudaksime liikuda edasi puidu väärindamise kõrgematele astmetele. See oleks võit nii keskkonnale, metsaomanikele kui ka Eesti riigile.

"Tänaste globaalsete kliimaprobleemide taustal lasub metsandussektoril suur vastutus, aga ka võimalus. Eesti Erametsaliidu liikmed ja metsaomanikud laiemalt on valmis seda vastutust kandma. Metsarikka riigina võiksime olla maailmas eestvedaja ning olla julged kliimaneutraalsuse eesmärkide seadmisel," lisas Eelmaa. 

Eesti Erametsaliit esindab erametsaomanike huve, et võimaldada maksimaalset tegevusvabadust metsade säästlikul ning tulutooval majandamisel.

Tagasi üles