Otsitakse keeletegu

Eesti keele maja Tallinnas.

FOTO: Konstantin Sednev

Haridus- ja teadusministeerium kutsub valima 2019. aasta parimat keeletegu. Aasta keeleteokonkursi eesmärk on tunnustada tegusid, mis tõstavad eesti keele tuntust ja mainet, väärtustavad eesti keele õpetamist, õppimist ja oskamist, soodustavad eesti keele kasutamist ja staatuse kindlustamist ning edendavad eesti keele talletamist ja uurimist.

Aasta parima keeleteo kandidaate saab esitada kuni 20. jaanuarini ministeeriumi kodulehel www.hm.ee/keeletegu2019, e-postiaadressil keeletegu@hm.ee või posti teel (haridus- ja teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, märksõna "Keeletegu").

Kandidaatide esitamisel e-posti või posti teel tuleb järgida ministeeriumi kodulehel olevat esitusvormi ja teatada:

1) keeleteo nimetus ametlikuks kasutamiseks sobival kujul;

2) keeleteo tegija andmed, kellele auhinda taotletakse (isiku nimi või töörühma juhi ja liikmete nimed; isiku või töörühma juhi e-posti- või postiaadress(id) ja telefoninumber või -numbrid);

3) keeleteo kirjeldus vabas vormis (500–1000 tähemärki koos tühikutega);

4) esitaja nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja/või e-postiaadress).

Aasta keeleteokonkursil antakse välja kaks auhinda: peaauhind ja rahvaauhind. Peaauhinna saaja valivad taasiseseisvunud Eesti haridus- ja teadusministrid, rahvaauhind selgitatakse avaliku hääletuse teel veebruaris.

Laureaadid kuulutatakse välja 2020. aasta märtsis emakeelepäeva paiku.

Keeleteokonkursi varasemad laureaadid on olnud "Selge kõneleja 2018", eesti keele instituudi keelekillud ETV-s 2018. aasta augustis, Priit Põhjala keeleveerud "Sõnal sabast" ja "Keelekaste" Õpetajate Lehes, Eestikeelse Hariduse Seltsi kirjutamisvõistlus Soomes elavatele eesti lastele, Abhaasias eesti keele õpetamine, keeletoimetamistalgud, ilusa eesti keele kasutamine, hoidmine ja propageerimine, Tallinna ja Narva eesti keele majade rajamine, rahvusvaheline konverents "Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa (III)" 23.–24.04.2018 Rakvere reaalgümnaasiumis, "Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018", luulevalimik "Keele maitsest", eestikeelse kõne masintõlge, Äripäeva keelesäutsud, sümpoosion "Eestikeelne ülikool, eestikeelne teadus" 23. novembril 2018, 100 eestikeelset teadusartiklit, Tuglase seltsi eesti keele ja kultuuri suvekursused Eestis, eest keele õpik "K nagu Kihnu", vihikud "Iga päev on seiklus", pärimuskultuuri jäädvustamine köögitekstiilide sarjas ja sarja "Väljendivara" koostamine.

Tagasi üles