Teemehed seljatasid kohtumaratonis kütusefirma

Statoili tankla.

FOTO: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Peaaegu kaks aastat kestnud kohtumaraton Ida ­regionaalse maanteeameti ja kütusefirma Statoil vahel lõppes riigikohtus 20. detsembril riigiasutuse võiduga.

Riigikohtu halduskolleegiumi otsuse järgi tuleb tühistada tänavu 23. märtsil tehtud Tartu ringkonnakohtu otsus, mis omakorda tühistas kaks Ida regionaalse maanteeameti direktori 2009. aastal väljaantud käskkirja.

Nimetatud käskkirjad puudutasid Rakvere–Haljala tugimaantee eelprojekti.

Käskkirjad vaidlustas AS Eesti Statoil põhjendusega, et tee teise kohta viimisega rikutakse ettevõtlusvabadust, sest liiklusvoogude möödajuhtimine firma tanklast Rakvere vallas Tõrremäe külas vähendab oluliselt selle käivet. Samuti leidis kütusefirma, et teda kui puudutatud isikut pole õigel ajal menetlusse kaasatud.

Ida regionaalne maanteeamet pidas kütusefirma kaebust põhjendamatuks, sest tulevase käibe langus on oletuslik. Riigiasutuse hinnangul ei ole kütusefirmale kahju tekkimine tõenäoline, sest kavandataval teel on mahasõidud ja kõik juurdepääsud Statoili tanklale säilivad.

Samuti viitas maanteeamet, et ettevõtluse kavandamisel peab äriühing arvestama äririskidega ja konkreetse juhtumi puhul kaalub avalik huvi üles erahuvi, sest uue tee rajamise eesmärk on muuta liiklemine ohutumaks, suurendada tee läbilaskevõimet, soodustada transiitliiklust, parandada keskkonnaseisundit ja soodustada piirkonna arengut.

Ka viitas riigiasutus, et kütusefirma ei ole seaduse mõistes puudutatud isik, keda tulnuks protsessi kaasata. Maanteeamet pidas ekslikuks äriühingu väidet, et kahe käskkirjaga kinnitati lõplikult uue tee asukoht, sest seda saab teha vaid maakonna üldplaneeringu muudatusega.

Tartu halduskohus nõustus mullu veebruaris ja novembris riigiasutuse väidetega ja jättis kütusefirma kaebuse, millega taotleti kahe käskkirja kehtivuse peatamist, rahuldamata. Sama meelt oli ka Tartu ringkonnakohus mullu märtsis.

Kütusefirma visadust kroonis edu tänavu märtsis, mil Tartu ringkonnakohus tühistas halduskohtu mullu novembris tehtud otsuse ja kaks vaidlusalust käskkirja.

Teise astme kohus leidis, et kütusefirma on siiski puudutatud isik, sest tee eelprojektiga on määratud tee planeerimiseks kasutatav ala ja uue tugimaantee asukoht ning üldplaneeringu menetlemisel pole enam võimalik seda asukohta muuta.

Siis oli maanteeameti kord võtta ette kohtutee.

Riigikohtu halduskolleegium möönis, et tee eelprojektil on oluline tähtsus tee asukoha kavandamisel, kuid see ei ole regulatiivse toimega, vaid omaniku ettekujutus kavandatavast teest.

Riigikohus leidis, et kütusefirma tühistamiskaebus ei ole kohane vahend tee eelprojekti menetluse käigus äriühingu väidetavalt rikutud õiguste kaitsmiseks.

“Kolleegium on korduvalt rõhu­tanud, et juhul kui kaebaja on esitanud oma õiguste kaitseks mittekohase nõude, peab asja läbivaatav kohus ­tegema kaebajale ettepaneku kaebuse muutmiseks,” öel­dakse riigikohtu otsuses. “Käesoleval juhul seda tehtud ei ole.”

Riigikohtu halduskolleegium leidis, et eelnimetatud asjaolu ei ole kohtulahendi tühistamise aluseks. “Kolleegium leiab, et perspektiivitu oleks kaebus ka juhul, kui kaebaja oleks taotlenud toimingu õigusvastasuse tuvastamist.”

Tagasi üles