T, 30.05.2023

Eesti metsa pindala osutus alternatiivmeetodiga mõõtes suuremaks

Facebook Twitter
Comments
Põlvamaa, Ilumetsa 12.12.2019

Ilumetsa meteoriidikraater Põlvamaal.
Loodus, mets, matkarada, vaatamisväärsus

Põrguhaud, põrguvärav on valli servalt 75-80m läbimõõduga ja sügavus 12,5 m. Vanus 6000 aastat.
Põlvamaa, Ilumetsa 12.12.2019 Ilumetsa meteoriidikraater Põlvamaal. Loodus, mets, matkarada, vaatamisväärsus Põrguhaud, põrguvärav on valli servalt 75-80m läbimõõduga ja sügavus 12,5 m. Vanus 6000 aastat. Foto: Arvo Meeks

Maaülikooli metsateadlased kasutasid rahvusvahelise Bioatlase portaali jaoks Eesti metsade puuliikide, tagavara ja vanuse leidmiseks alternatiivset meetodit ning avastasid, et võrreldes seniste hinnangutega on metsade pindala ligi 90 000 hektari võrra suurem.

Kui seni on metsade pindala arvutatud statistilise metsainventuuri (SMI) ehk proovitükkide võrgustiku andmete põhjal, siis sel korral võeti kaugseires appi maa-ameti kaardid ning ühendati need kogu Eesti metsaalade takseerandmetega.

Metsaalad võeti põhikaardilt, kust lahutati maha teede, kraavide, sihtide ja liinitrasside pinnad, kirjeldas metsatööstuse ja metsakorralduse õppetooli teadur Allar Padari. Metsaalade kogupindalaks saadi nii 2,42 miljonit hektarit. SMI järgi arvutatud metsade pindala ulatub 2,33 miljoni hektarini. Andmete põhjal saab järeldada, et 53,3 protsenti Eesti maismaapindalast kasvab mets.

Padari lisas, et majandatavatest metsadest 37,8 protsenti on Eesti seadustes toodud kriteeriumite järgi küpsed. Suur osa küpsetest metsadest on sõjajärgsetel aastatel kasutusest välja jäänud põllud ja rohumaad. Metsateadane Artur Nilson viitas juba 25 aastat tagasi olukorrale, et meil on väga palju keskealisi ja valmivaid metsi. Tänaseks on need saanud küpseks.

Metsade vanuseline struktuur võimaldab soovi korral suurendada uuendusraiemahtusid. Järgmise 10 aasta jooksul on võimalik keskmine uuendusraiemaht vahemikus 11 kuni 16 miljonit ruutmeetrit aastas, millele lisandub harvendusraiete maht umbes kaks miljonit ruutmeetrit aastas. Seega soovituslik kogu raiemaht järgmise kümne aasta jooksul võib ulatuda 13-18 miljoni ruutmeetrit aastas. Mõistagi jääb see metsaomanike endi otsustada, millise stsenaariumi järgi või millises tempos raieid tehakse.

Padari sõnutsi selgus, et saadud tulemus on väga heas kooskõlas seni saadud SMI hinnangutega. "Järelikult on ka seni kasutatud SMI metoodikaga saadud tulemused üsna täpsed ning sai järjekordselt tõestatud SMI vajalikkust Eesti metsaressursi hindamisel."

Mõõtmised tehti Soomes instituudis "Luke" loodava Bioatlase jaoks ning see suur andmebaas saab avalikuks kasutamiseks kõigile.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles