Rakvere valla inimesed ja ettevõtted pälvivad tunnustuse

Rakvere vallavalitsus ootab ettepanekuid valla aumärgi kandidaatide kohta.

Aumärk antakse erilise austusavaldusena vallas osutatud väljapaistvate teenete eest. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. jaanuar.

Taotlusesse tuleks märkida tunnustamiseks esitatava isiku nimi, elukutse, amet, töökoht, samuti kandidaadi teenete kirjeldus ja ühelauseline formuleering, mille eest tunnustust avaldatakse.

Märgi andmise otsustab vallavolikogu.

Samuti oodatakse vallavalitsuses 30. jaanuariks teavet inimeste kohta, kes on 2019. aastal korda saatnud mõne vallale olulise hea teo, teinud annetuse, abistanud, hoolinud, märganud, et oleks võimalik neid tunnustada tänuplaadiga “Hea tegu”. Lisaks ootab vald kandidaate tubli ettevõtja kategoorias.

Austusavaldused antakse üle vabariigi aastapäevale pühendatud üritusel 21. veebruari õhtul Sõmeru keskusehoones.

Tagasi üles