Finantssektori juhtide valimise praktikas on puudusi

Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer.

FOTO: Finantsinspektsioon

Finantsinspektsioon tuvastas mullu erikontrolli käigus oma järelevalve alla kuuluvates asutustes puudusi juhtide valimises.

Enamikus 17 kontrollitud ettevõttest puudus sisekorraeeskiri või ei olnud juhtide valimise protsess nõuetekohane. Puudusi esines krediidiandjate või -vahendajate, makseasutuste, pankade, kindlustusandjate, fondivalitsejate ja investeerimisühingute seas.

Aastas kontrollib finantsinspektsioon umbes 300 isiku sobivust juhi kohale.

Iga kümnenda isiku puhul tuvastatakse, et ta ei sobi sektorisse. 

Tagasi üles