Arendustööd Väike-Maarja vallas hakkab taas juhtima Ene Preem  

Ene Preem töötab nüüd Väike-Maarja vallas arendusnõunikuna.

FOTO: Ilve Tobreluts

Väike-Maarja vallavalitsuses arendusnõunikuks valiti senine vallavolikogu esimees Ene Preem, kes on arendusnõunikuna töötanud ka varem. 

Avalikul konkursil osales kolm kandidaati ja konkursikomisjon tunnistas Preemi üksmeelselt parimaks. Uue vallavolikogu esimehe valimine on Väike-Maarja vallavanema Indrek Kesküla sõnul kavandatud jaanuari lõpus toimuvale vallavolikogu istungile.

Kuigi arendusnõuniku ametiülesannete täitmiseks tuli Preemil kohast vallavolikogus ja vallavolikogu esimehe rollist loobuda, oli Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla rõõmus, et Preem otsustas arendusnõunikuks kandideerida. "Ta on seda tööd varem teinud, tunneb kohalikku ettevõtluskeskkonda, kolmanda sektori temaatikat ning omab häid projektijuhtimisega seotud pädevusi," selgitas Kesküla.

Ene Preem ütles otsuse tagamaid kommenteerides, et arendusnõunikuna õnnestub tal oma kogemustega senisest rohkem valla arengusse panustada.

"Pikka aega ettevõtlus-, mittetulundus- ja avalikus sektoris tegutsedes omandatud teadmiste ja oskustega ning peaaegu 20-aastase projektide kirjutamise ja juhtimise kogemusega saan senisest veel rohkem panustada ja aidata kaasa Väike-Maarja valla arengu kavandamisele," kõneles Preem ning tõdes samuti, et spetsialiste, kes oleksid pädevad kõigis kolmes valdkonnas, ei ole maakonnas just palju.

Praegu tegeleb ta mitme vallale olulise projektitaotluse koostamise kavandamisega, plaanib ettevõtjatele ja vabaühendustele hakata korraldama info- ja õppepäevi ning muuta külade ümarlaua kooskäimise taas regulaarseks.

Suurimaks väljakutseks peab Preem uues ametis kahe programmperioodi vahelisel ajal investeeringute tegemiseks lisarahastuse leidmist, sest tõukevahendite programmiperiood 2014–2020 on lõppemas.

Rakkest pärit Ene Preem on tegutsenud aastaid erasektoris. Ta on seotud mitme vabaühenduse tööga, on MTÜ PAIK hindamiskomisjoni ja kohaliku omaalgatuse programmi maakondliku hindamiskomisjoni liige. 2009. aastast oli ta Väike-Maarja vallavolikogu liige ja 2013. aastast volikogu esimees, arendusnõunikuna töötas ta varem aastatel 2011–2013.

Tagasi üles