Avanes 2020. aasta taluarhitektuuri toetamise taotlusvoor

Katrin Uuspõld
Copy
Möödunud aasta taotlusvoorust toetatud vahenditega ehitati uus laastukatus Kajaku talule Viljandimaal.
Möödunud aasta taotlusvoorust toetatud vahenditega ehitati uus laastukatus Kajaku talule Viljandimaal. Foto: Erakogu

Toetuse eesmärk on aidata taluelamute katuste korrastamise kaudu kaasa Eesti traditsioonilise maaarhitektuuri ja maastiku omapära säilitamisele. Toetust saab taotleda talukompleksi kuulunud eluhoonele ehk üksikelamule, mis on ehitatud enne 1940. aastat, ning voorust toetatakse hoonete katuste restaureerimist traditsiooniliste ehitusmaterjalide ja töövõtetega.

Muinsuskaitseameti ehituspärandi valdkonna juhi Anni Martini sõnul on maaarhitektuur seni vähem tähelepanu saanud osa Eesti ehituspärandist ning eraldi toetusmeede selle säilitamiseks on väga oluline. "Huvi möödunud aastal esimest korda jagatud toetuse vastu oli rõõmustavalt suur ja näitas inimeste tugevat sidet traditsioonilise taluelamu ning maapiirkondadele omaste maastikega," selgitas Martin. 

Taotlusvoorust toetatakse tegevusi, mille raames taastatakse või asendatakse taluelamu katusekate ja vajadusel katusekonstruktsioonid, kasutades algupäraseid ehk piirkonnale, hoonetüübile ja ehitusperioodile iseloomulikke materjale ja töövõtteid. Näiteks kui hoonel oli algselt roogkatus, siis toetatakse rookatuse taastamist, laastukatuse puhul laastukatuse taastamist. Vana eterniidi asendamist uue eterniidiga või teiste uute ehitusmaterjalide kasutamist sellest taotlusvoorust ei toetata.

Vooru kogueelarve on 200 000 eurot. Taotletava toetuse summa peab jääma vahemikku 5000 – 10 000 eurot ning see võib tööde maksumusest moodustada kuni poole ehk tööde eelarvest peab  omafinantseering olema vähemalt 50 protsenti.

Taotlusvoor avatakse 24. jaanuaril ja taotluste esitamise tähtaeg on 28. veebruar. Rohkem infot leiab taotlusvooru kohta siit

Tagasi üles