Ussimäe küla Pääsusilma kinnistu, kuhu kavatsetakse rajada kaubanduskeskus.
Ussimäe küla Pääsusilma kinnistu, kuhu kavatsetakse rajada kaubanduskeskus. Foto: Ain Liiva, Eskiis

Ussimäe küla Pääsusilma kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu on 28. jaanuaril kell 17 Sõmeru keskusehoones.

Detailplaneeringut menetletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut. Planeeringuga kavandatavate hoonete puhul on tegemist ärihoonetega, sealhulgas kaubanduskeskusega. Krundi omanik ja arendaja on OÜ Lictor.

Facebook
Comments