Rakvere Raibe: uudiseid siit ja siit

Kunda ajaloolisest paisust saaks väga palju materjali jõe neljarealiseks ehitamiseks.

FOTO: Rakvere Raibe

Uuring pani hulga inimesi paika

Tartu ülikooli sotsioloogid alustasid 2006. aastal valitsuse tellimusel põhjalikku vanusegruppide uuringut. 13 aastat kestnud töö põhjal on valminud esimene aruanne, milles keskendutakse 1980. aastatel sündinud inimestele.

“Aastatel 1980–1989 sündinud inimesed ei saanud olla pioneerid ega kuuluda üleliidulisse leninlikku komsomoliorganisatsiooni. Ka ei saa nendest pensionäre,” sedastab aruande kokkuvõte.

Valitsuse pressiesindaja ei osanud täpselt öelda, kui palju uuringu tegemine maksis. “Riigieelarvest on eraldatud uuringu teostamiseks igal aastal väikeseid summasid 280 000 kuni 730 000 euroni, lisaks on kaasatud sponsoritelt ja ülikooli eelarvest laekunud raha,” teatas ta.

Järgmine vanusegrupiuuring peaks valmima 2029. aastal.

Kalade elu muutub paremaks

Kuna riigil on kavas hakata kiirkorras maanteid neljarealiseks ehitama ja keskkonnaamet on käivitanud Virumaa jõgede seisundi parandamiseks suurprojekti, otsustati katseliselt maanteeameti ja keskkonnaameti jõud ühendada.

Prooviprojekti korras ehitatakse Kunda jõgi ümber neljarealiseks, et kaladel oleks lihtsam kudepaikadesse ja sealt tagasi pääseda ning kalameestel kergem vahet teha, millised kalad on kudema minemas, millised aga juba marjakoormast vabanenud.

Kunda jõe neljarealiseks ehitamise projekteerimishange on juba välja kuulutatud ja esialgse ajakava kohaselt peaks projekt valmima 2022. aasta kevadel ning ehitustööd jõel algama 2023. aastal.

“Kunda sai valitud seetõttu, et materjali jõe neljarealiseks ehitamiseks pole vaja kaugelt vedada – paisude lammutamisest saab seda küllaga ja jääb ülegi,” teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Apteegireform võib saada uue suuna

Eesti Apteekide Ühendus saatis riigikogule ja valitsusele pöördumise, milles avaldab pahameelt apteegireformist tingitud segaduste pärast, ühtlasi pakub ühendus välja võimaluse tekkinud patiseisust väljumiseks. Nimelt soovitatakse kaaluda alkoholi ja tubakatoodete müügi lubamist apteekides.

“Alkoholi ja tubakatoodete müük võimaldaks ühelt poolt apteekidel alandada müügil olevate ravimite hinda, teisalt aga saaksid vastavate teadmistega proviisorid koos tervist kahjustavate toodetega kohe kaasa müüa medikamente, mis leevendavad kahju, mida alkohol ja tubakas organismile tekitavat,” seisab pöördumises.

Ühe võimalusena näevad apteegid ette ka toidukaupade müügi üleviimist apteekidesse.

Tagasi üles