Üle poole Eestimaast on taas kaetud värskete ortofotodega

Maaamet avaldas värsked ortofotod.

FOTO: Maaamet

Maaamet avaldas oma 30. tegevusaasta künnisel uued ortofotod, mis katavad üle poole Eestist, hõlmates suuremad asulad ja lõunapoolse osa.

Ortofotod on tehtud 2019. aasta kaardistuslendudel kogutud materjali põhjal ja neid saab vaadata maaameti geoportaalis.

"Maaamet tähistab tänavu oma 30. tegevusaasta täitumist. Tänu aastatega täiustunud tehnikale ja kogemustele on ortofotode kvaliteet pidevalt tõusnud," ütles maaameti peadirektor Tambet Tiits. "Ka ortofotode kasutusvaldkond üha laieneb, neid ei kasutata ainult kaardistamise alusmaterjalina, vaid ka põllumajandustoetuste kontrollimisel, juriidilise tõendusmaterjalina ja planeeringute alusena, aga ka ettevõtlustegevuse kavandamisel ja mujalgi," lisas Tiits.

Ortofotode lahutusvõime jääb vahemikku 10–25 sentimeetrit, tiheasustusaladel on see suurem ja hajaasustuse puhul väiksem. Sellise lahutusvõime juures on ortofotolt lisaks hoonetele ja teedele eristatavad väiksemad rajad, aiad, okas- ja lehtpuud jne.

Ortofotodega saab tutvuda maaameti kaardirakenduses või WMS-teenuses. Need on saadaval ka avaandmetena.

Ortofotode puhul on tegu töödeldud aerofotodega, mis kajastavad looduses esinenud olukorda ülelennu hetkel. Ortofotode aluseks olevad aeropildid ja kõrgusandmed on kogutud spetsiaalsete kaardistuslendude käigus, mida tehakse igal aastal poole Eesti kaupa: kordamööda Eesti põhja- ja lõunapoolses osas. Suuremate asulate ortofotod uuendatakse igal aastal. Kaardistuslennud toimuvad ilusa ilmaga kevadel ja varasuvel, mil maa on vabanenud lumikattest ja taimestik veel ei lokka.

Lääne-Virumaast on uued ortofotod saadaval Kunda, Rakvere, Aseri, Haljala, Väike-Maarja ja Tapa kohta 10-sentimeetrise ruumilise lahutusvõimega.

Tagasi üles