Algab regionaalmaasikate noppimine

Inna Grünfeldt
Copy
MTÜ Postitee ja Eesti maanteemuuseum said mullu auhinna Kagu-Eesti eelarvamusfestivali korraldamise eest.
MTÜ Postitee ja Eesti maanteemuuseum said mullu auhinna Kagu-Eesti eelarvamusfestivali korraldamise eest. Foto: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

Rahandusministeerium ootab alates 22. jaanuarist kuni 19. veebruarini kandidaate igaaastasele regionaalauhindade konkursile.

Sobiv kandidaat on möödunud aastal hakkama saanud väljapaistva regionaalarengut toetava algatuse või teoga. Näiteks on edendatud piirkonna majandust töökohtade loomise või piirkonnaspetsiifiliste toodete ja teenuste pakkumise kaudu. Samuti on oodatud kandideerima sellised tegevused, mis on muul moel oluliselt aidanud kaasa piirkonna arengule või piirkonna eripära säilimisele ja tutvustamisele. Auhinna võib seega pälvida kõikide väljapaistvate tegevuste eest, millel on olnud oluline mõju regionaalarengu tähtsustamisele ühiskonnas.

"Kui kodupiirkonnas on hea ja mugav elada, ei kiputa sellele väga mõtlema, et sageli on see nii tänu kellegi konkreetse jäägitule ning pühendunud panustamisele," ütles riigihalduse minister Jaak Aab. "Tihti märgatakse pigem kitsaskohtasid, mida tuleb paraku igal pool aeg-ajalt ette. Nii võivad varju jääda kohalikud head algatused ja ettevõtmised, mis piirkonna arengule tuult tiibadesse annavad või muudavad elu kodukülas või -linnas tuntavalt meeldivamaks. Mina kutsun üles just neid edulugusid kui kohalikke maasikaid enam märkama ja nende elluviimisse panustanud kohalikke kangelasi vääriliselt tunnustama."

Konkursile võivad ettepanekuid esitada ja seal kandideerida kõik inimesed, organisatsioonid, riigiasutused ning kohalikud omavalitsused. Kandidaatide suhtes piiranguid ei ole. Kandidaat või esitaja võib olla naaber, külavanem, mõni kohalik ettevõte, MTÜ või siis hoopiski kohalik omavalitsus.

Konkursile laekunud ettepanekuid hindab rahandusministeeriumi moodustatud komisjon, kes esitab tunnustusettepanekud riigihalduse ministrile. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 19. veebruar. Ettepanekud palutakse saata kas elektroonselt aadressil press@fin.ee või postiaadressil Suur-Ameerika 1, Tallinn (rahandusministeerium, kommunikatsiooniosakond).

Ettepanekus tuleb välja tuua kandidaadi esitaja nimi ja kontaktandmed (aadress, telefon ja e-post), kandidaadi nimi ja kontaktandmed (võimalusel aadress, e-post, telefon), auhinnatava tegevuse kirjeldus, auhinnatava tegevuse mõju regionaalarengule.

Eelmisel aastal anti välja viis auhinda: Tsiistrenuka ja Missomaa ettevõtjad (Nopri Talu OÜ, Siberi talu, Andri-Peedo Talu OÜ ja Digital Holding OÜ) pälvisid tunnustuse piirkonna elanikele töökohtade loomise ja piirkonnale omanäoliste toodete arendamise eest; Pärnu kesklinnas asuv koostöötamiskeskus Forwardspace MTÜ sai auhinna (idu)ettevõtjatele ja vabakutselistele kontorikoha ning inspireeriva töökeskkonna pakkumise eest; Järva vallavalitsus sai auhinna valla mobiiliäpi loomise eest, tänu millele saavad kohalikud elanikud suhelda omavalitsusega kiirelt ja lihtsalt; Arno Kuusk ja MTÜ Hiiumaa Kino pälvis tunnustuse Hiiumaa kinoelu elavdamise eest; MTÜ Postitee ja Eesti maanteemuuseum said auhinna Kagu-Eesti eelarvamusfestivali korraldamise eest.

Parimatele kohalike algatuste eestvedajatele annavad traditsioonilise Regionaalmaasika auhinna üle peaminister ja riigihalduse minister. Auhinnad antakse üle 30. märtsil Stenbocki majas.

Tagasi üles