Rahvuspargid said uued teatmikud

Viis rahvusparki ja Otepää looduspark said uued infotrükised.

FOTO: Keskkonnaamet

Värskelt valminud kaitsealade trükised tutvustavad kuue Eesti kaitseala loodus- ja kultuuriväärtusi.

Keskkonnaameti tellimusel valminud trükised on sissejuhatav infoallikas kaitsealade külastajatele. Neis on kirjeldatud kaitsealade olulisemad väärtused – nii loodus- kui ka kultuuripärand – ning jagatud soovitusi, mil moel neid väärtusi tundma õppida, ja antud juhiseid, kuidas neid hoida.

Uue teavikud ootavad külastajaid Lahemaa, Karula, Soomaa, Vilsandi ja Alutaguse rahvuspargis ning Otepää looduspargis. Viimati valmisid sedalaadi trükised aastal 2016, praeguseks on nende varu otsas. Lahemaa ja Vilsandi rahvuspargi väljaannet täiendati ja parandati. Täiesti uus trükis loodi Eesti noorima, Alutaguse rahvuspargi kohta. Mõeldud on ka külastajatele väljastpoolt Eestit: Karula rahvuspargist ja Otepää looduspargist rääkivad teavikud on saadaval ka inglise keeles, teised lisaks vene keeles. Soomaa rahvuspargi vihik sai aga esimesena tõlke neljandasse, saksa keelde. Uuendusena on Karula rahvuspargi voldikus kasutusel külade ja talude nimed ajaloolise Võrumaa kohanimede andmebaasist.

Lisaks looduskeskustest saadavatele paberil voldikutele ja brošüüridele on kõik trükised PDF-vormingus alla laetavad aadressilt www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnaharidus/trukised.

"Külastaja, kes soovib oma silmaga näha kaitseala loodust, võib rännuteele asudes värskeimad juhised leida Eesti kaitsealade kodulehelt www.kaitsealad.ee. Kellel aga on kindel soov teejuht paberile trükituna kaasa haarata, peaks kõigepealt läbi astuma vastava piirkonna looduskeskusest," rääkis Piret Eensoo, keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja. "Kohalikud looduskeskused on abiks ka esmase tutvuse loomisel huvipakkuva alaga."

Trükiste valmimist koordineeris keskkonnaameti keskkonnahariduse osakond, oma panuse andsid kaitsealadel töötavad teiste valdkondade spetsialistid. Heas koostöös kujundas ja küljendas teavikud Regio OÜ ning tulemuse trükkis keskkonnasõbralikke materjale kasutades Ecoprint AS.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles