Eisma palliplatsi planeering jõudis järgmisse etappi

Arendaja sõnul vajab Eisma sadam palliplatsi selleks, et sisustada lastelaagrites viibivate noorte veesportlaste vaba aega.

FOTO: Marianne Loorents

Haljala vallavolikogu võttis vastu Sulevi maaüksuse ehk Eisma palliplatsi detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõjude strateegilise hindamise.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18. veebruarist 18. märtsini Haljala vallamajas Võsul. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avalik arutelu on kavas 23. märtsil.

Detailplaneering on algatatud Eisma sadamat haldava mittetulundusühingu soovil. Et palliplatsi rajamisega muutuksid kinnistu piirid ja kallasrada, on kohalikud elanikud mõnele detailplaneeringus sisalduvale sammule vastu. Üks probleem seondub parklaga. Arendajal on soov juurde rajada mõned ametlikud parkimiskohad, kuid naaberkinnistute omanikud leiavad, et pakutaval kujul on need tarbetud ja hakkavad naabreid häirima. Samuti jääb naabrite hinnangul segaseks, kuidas saab edaspidi kasutada kallasrada.

Tagasi üles
Back