iDeal kampaania

Vastukaja: koostöö on hea hariduse võti

Kadrina vallavanem Kairit Pihlak.

FOTO: Lisete Laisaar

Vallavanema on ametisse kinnitanud volikogu ja tema ülesanne on ellu viia volikogu otsuseid. Kadrinas on minu poolt hääletanud volikogu liikmed, kelle on valinud rahvas.

Tunnen väga suurt vastutust ja olen pühendanud kõik oma parimad teadmised ja oskused Kadrina valla rahva teenimiseks. Seetõttu olen ennast taandanud ka Rakvere linnavolikogu liikme kohalt.

Mul on olnud enamiku volikogu liikmetega suurepärane koostöö, sest inimesed on avatud ja valmis mõtlema tuleviku peale päriselt.

Mõistan, et Eesti haridusmaastikul toimuvad muutused annavad mõnedele poliitikutele võibolla enda arvates hea võimaluse kasutada valimisvõitluses lapsi ja hariduse teemat, sest keda see ei puudutaks. Vana propagandisti võte on inimesi hirmutada ja siis ilmuda kui kangelane, kes kollid laiali ajab. Kadrina vallas ei ole koolihariduse kolli. Kadrina kool on hea kool, ja nagu kõik head asjad siin ilmas, saab parim olla vaid see, kes arenguga kaasa läheb või arenguid isegi juhib. Kadrina vallavolikogu liikmed hindavad Kadrina koolis tehtut ja tunnevad vastutust valikute eest, mida tuleb hariduse vallas teha.

Tõesti, vallavanema ülesanne on muu hulgas jagada inimestele informatsiooni ja otsida võimalikke lahendusi. Minu poolt hariduskonverentsil välja pakutud kolme lahenduse hulgas on väga selge variandina panustamine konkurentsivõimelise gümnaasiumi arendamiseks, milleks vajame kogukonna ühist kokkulepet ja ka igaühe jõupingutusi selle nimel. Mul on väga hea meel, et ettevõtja Juhan Viise on võtnud kodanikualgatuse korras ette kõikide kooli puudutavate sihtgruppide liitmise ühise suure eesmärgi nimel – et Kadrinas antaks Eestis parimat haridust.

Kadrina vallas on tugev kogukond. Arvan, et meil valitseb koostöömeel ja suur osa poliitilistest jõududest peab oluliseks hariduse arengut. Julgetakse eri teemad lauale panna ja üheskoos kindla eesmärgiga edasi liikuda. Tõepoolest, kui me ei pea haridust või tervist oluliseks, mis siis üldse oluline on? Töötan koos vallavolikoguga, et avalikkuse kaasamise (eriti olulised on õpetajad ja lastevanemad, ka õpilased ise) ja ühiste arutlustega jõuda hästi läbimõeldud tegevuseni.  Eesmärk on eluks hästi ettevalmistatud noored, vahendiks konkurentsivõimeline gümnaasiumiharidus Kadrinas ka pikas perspektiivis. Vallavanema ülesanne on  teha kõik endast olenev, et lapsed ja noored saaksid parima hariduse.

Ilusat lähenevat vabariigi aastapäeva!

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles