Kaitseliidu Viru malev korraldas täna oma maja õuel ja Parkali tänaval masina- ja relvanäituse.

Välja olid pandud soomuk, veoauto, luure-maastikuauto, raskekuulipilduja, tankitõrjekahur ja miinipilduja. Platsil oli töötav väliköök, kust pakuti sõdurisuppi, ja Ole Valmis! äppi tutvustav telk.