Tartu ülikooli akadeemilist testi saab teha ka Rakveres

Neljandat aastat järjest saab Tartu ülikooli pääsemiseks teha akadeemilist testi elektrooniliselt juba kevadel. Etteregistreerimisel on 40-l õppida soovijal võimalik seda teha ka 21. märtsil Rakvere ametikoolis.

FOTO: Margus Ansu

Alanud on registreerumine Tartu ülikooli akadeemilisele testile, mille sooritamisel on võimalik tagada enda vastuvõtt ülikooli. Testi tegemiseks saab registreerida end 10. märtsini.

Neljandat aastat järjest saab akadeemilist testi teha juba kevadel ning tänavu toimub see kahel laupäeval: 21. märtsil ja 4. aprillil. Akadeemiline test on elektrooniline ja seda saab lahendada eesti või vene keeles ülikooli partnerkoolide arvutiklassides. 21. märtsil saab testi teha ka Rakveres. Planeeritud on kaks testivooru Rakvere ametikoolis: esimene voor algab kell 10 ja teine kell 14. Mõlemas voorus saab testi sooritada 20 kandidaati, seega kokku saab Rakveres testi teha 40 kandidaati.

Akadeemilise testi eesmärk on hinnata valmisolekut ülikooliõpinguteks. Sellega ei kontrollita mitte gümnaasiumi jooksul omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile testitegija valmisolek ja oskus kasutada etteantud infot ning näha loogilisi seoseid. Testis on 150 küsimust, millele on antud valikvastused. Testi tegemine vähemalt 65 punktile 100-st annab võimaluse asuda Tartu ülikoolis omandama kas bakalaureuse- või rakenduskõrgharidust 35 õppekava alusel.

Tartu ülikooli õppeprorektori Aune Valgu sõnul on akadeemiline test suurepärane võimalus panna oma võimed proovile ning kindlustada õppekoht ülikoolis juba kevadel. Viimaste aastate statistika näitab, et järjest suurem hulk abituriente hindab seda võimalust. 2018. ja 2019. aastal osales akadeemilisel testil iga viies abiturient. "Akadeemilise testi parimad saavad ülikooli ja parimatest parimaid ootame osalema eriprogrammis "Talendid Tartusse!". Noortele, kelle senised tulemused näitavad, et esimene ülikooliaasta on neil juba osaliselt läbitud, pakume selle programmi käigus võimalust saada õppimise kõrvalt osa mitmesugusest teadus-, õpetamis- või ettevõtlustegevusest," ütles Valk.

Testil osalemiseks tuleb enne registreeruda. Seda saab teha 10. märtsini veebilehel ut.ee/akadeemiline-test. Registreerimisel saab valida sobiva kuupäeva ja linna, samuti keele. "Testi saab teha ainult valitud päeval. Kui keegi näiteks unustab 21. märtsil testile tulla, siis ei muuda me testi kuupäeva hilisemaks, sest arvutiklasside mahutavus ja eelnevad kokkulepped korraldajatega seavad piirid," rõhutas Tartu ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma.

Testiülesanded jagunevad kahte suurde plokki: üks osa on seotud keele ja sõnavara valdamisega ning teine matemaatika ja loogilise mõtlemisega. Kõigil soovijatel on võimalik testi ülesehituse ja ülesannetega tutvuda 20. märtsini ülikooli veebilehel olevat proovitesti lahendades.

Testi tegijad saavad tulemuse teada kohe pärast seda, kui on lahendamise lõpetanud. See tulemus kehtib ülikooli astumiseks ainult 2020. aastal.

2019. aasta märtsikuus tegi akadeemilise testi 1815 üliõpilaskandidaati, kellest 542 ületas ülikooli vastuvõtuks vajalikud 65 punkti ja tagas endale ülikoolikoha. Sügisel asus Tartu ülikooli õppima 408 akadeemilise testi sooritanut, seejuures kõige enam valiti õppimiseks informaatika, õigusteaduse ja arstiteaduse erialad.

Akadeemilise testi tegemine on üks võimalus Tartu ülikooli õppima asuda. Kui testi tulemus jääb alla 65 punkti, saab kandideerida riigieksamite/erialakatsete tulemuste alusel. Iga õppekava täpsed vastuvõtutingimused, sh nõutud eksamid, leiab õppekava vastuvõtutingimuste juurest.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles