Virumaa Teataja käis vaatamas, milline on hetkeolukord maakonna kaubanduses.

Juuresolevad fotod on tehtud Sõmerul, Ubjas, Kundas ja Võsul.