L, 3.06.2023

Vähekindlustatud lasterikkad pered saavad tänasest kodutoetust taotleda

Katrin Uuspõld
Facebook Twitter
Comments
Madalama sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetusega on võimalik oma elamistingimusi tunduvalt parandada.
Madalama sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetusega on võimalik oma elamistingimusi tunduvalt parandada. Foto: Ants Liigus

KredEx alustas täna madalama sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse panustatakse tänavu üle kolme miljoni euro. Võrreldes varasemasega on kasvanud toetuse piirmäärad. Taotlusi saab esitada 20. aprillini.

Võimalus oma elamistingimusi parandada on peredel, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta oli eelmisel aastal kuni 355 eurot kuus. Toetust saavad ennekõike pered, kellel puudub oma kodu või kelle olemasolev eluase ei vasta kaasaegsetele elamistingimustele, näiteks puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga kodus piisavalt sooja temperatuuri või on eluohtlikud.

Kui varem oli suurim toetussumma 8000 eurot ja teistkordsel taotlemisel 5000 eurot, siis alates sellest aastast tõsteti toetuse piirmäärasid. Nüüd on suurim toetussumma 10 000 eurot. Kolme- ja neljalapselised pered, kellele on varem üks kord kodutoetust eraldatud, saavad teist korda taotleda veel 5000 eurot. Viie- ja enamalapselised pered, kellele on varem kord kodutoetust eraldatud, saavad teisel korral taotleda 10 000 eurot.

Tagastamatut toetust saab kasutada mitmeti. Näiteks eluaseme püstitamise, renoveerimise, ümberehitamise või laiendamisega seotud väljaminekuteks, aga ka eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude rajamise, muutmise või asendamisega seotud kulutusteks. Lisaks võib seda kasutada eluaseme soetamiseks juhul, kui leibkonnal ei ole päris oma kodu või leibkonna omandis olev maja või korter ei vasta kaasaegsetele elamistingimustele, sealhulgas on eluase pere jaoks mõistlikel eeldustel ruumiliselt väike.

Eelmisel aastal kasutati toetust kõige enam eluaseme renoveerimiseks ja eluaseme soetamiseks.

Varem toetust saanud pered peavad korduva toetuse taotlemise hetkeks olema eelmise toetuse sihtotstarbeliselt ja tähtaegselt ära kasutanud ning esitanud ka KredExile seda kinnitava lõpparuande.

Taotlusi saab esitada kuni 20. aprillini, lisainfot leiab KredExi kodulehelt www.kredex.ee/kodutoetus.

KredExi kodutoetuse abil on 12 aastaga parandatud enam kui 12 600 lapse elamistingimusi.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles