Mäluasutused kutsuvad pidama koroonapäevikut ja koguma legende

Eesti kirjandusmuuseum talletab nii muistseid kui ka tänapäevaseid pärimusi.

FOTO: Margus Ansu

Eesti rahva muuseum, Eesti kirjandusmuuseumi kultuurilooline arhiiv koos ühendusega Eesti Elulood ning Eesti rahvaluule arhiiv on asunud kiiresti koguma koroonaviirusega seotud lugusid, sest õige pea saab sellest ajalugu.

Eesti rahva muuseum kogub lugusid ja fotosid sellest, kuidas viiruspuhang ja riiklik eriolukord mõjutavad ja kujundavad Eesti inimeste igapäevaelu ning kuidas inimesed uue elukorraldusega kohanevad.

Igaüks saab oma loo ja mõtted lisada lehele Rahvalood aadressil https://rahvalood.ee/lood/koroonaviirus/. Sealtsamast leiab küsimused, mis on kirjutamisel abiks.

Pilte ootab muuseum lehele Pildiait aadressil https://pildiait.erm.ee/. Teretulnud on jäädvustused, kuidas eriolukord on muutnud harjumuspärast ümbritsevat. Samuti ülesvõtted sellest, kuidas perega aega veedetakse, olgu siis koduseinte vahel või looduses matkates ja sportides.

Kaastöö võib saata ka Pille Runneli, ERM-i teadusdirektori e-posti aadressil Pille.Runnel@erm.ee.

Eesti kirjandusmuuseumi Eesti kultuurilooline arhiiv ja ühendus Eesti Elulood kutsuvad inimesi üles kirja panema oma mõtteid ja tegemisi eriolukorra tingimustes: pidama eriolukorra päevikut, kus on muu hulgas mõtisklused, kas ja kuidas on igapäevaelu võrreldes varasemaga muutunud, millele pööratakse varasemaga võrreldes rohkem ja millele vähem tähelepanu, millised on päevikupidaja suhted lähedaste ja sõpradega, kas ja kuidas need muutuvad, millised on hirmud ja lootused.

Kirjeldada võib ka muutusi riigis ja maailmas ning seda, kuidas need mõjutavad inimeste igapäevaelu. Kõik eriolukorra päevikud või nende koopiad on pärast eriolukorra lahenemist oodatud Eesti kirjandusmuuseumi Eesti kultuuriloolisse arhiivi.

Oodatud on ka päevikud teistes keeltes (vene ja/või inglise keeles). Eriolukorra päevikud palutakse saata aadressil elulood@kirmus.ee või paberil märkega “Eriolukorra päevik” varustatult Eesti kirjandusmuuseumi Eesti kultuuriloolise arhiivi aadressil Vanemuise 42, Tartu 51003.

Eesti rahvaluule arhiiv teeb ettepaneku: talletame koroonapärimuse rahvaluulearhiivis.

Koroona ehk kroonviirus on jõudnud Eestisse, mõjutades pea iga inimese elu ja igapäevaseid toiminguid. Koroonast on saanud peamine jututeema, sellega on täidetud nii peavoolu- kui sotsiaalmeedia. Tõsiste arutelude ja soovituste kõrval visatakse koroona üle ka rohkelt nalja ning levib mitmesuguseid lugusid ja folkloori, mis ei pruugi tõele vastata.

Missuguseid lugusid oled koroonaviiruse teemal kuulnud? Näiteks viiruse päritolust, nakatamisest, kodusest karantiinist, ostupaanikast ja muust sellisest. Kuulujutte, lemmiknalju, pilte, kalambuure ja meeme koroona kohta saab postitada sõnumitesse või saata aadressil kratt@folklore.ee.

Eesti kirjandusmuuseum talletab nii muistseid kui ka tänapäevaseid pärimusi. Nii mõnigi koroonalugu võib jõuda kaante vahele ja kõnelda meie ajast järelpõlvedele.

FOTO: Margus Ansu

Tagasi üles
Back