Huvihariduse rahastamise küsimuses puudub ühine seisukoht

Piret Saul-Gorodilov
Copy
Joonistada ja juhendajalt tagasisidet saada on võimalik ka praegustes oludes, kuigi kunstiringi minna ei tohi.
Joonistada ja juhendajalt tagasisidet saada on võimalik ka praegustes oludes, kuigi kunstiringi minna ei tohi. Foto: Marianne Loorents

Huvihariduse tasu kompenseeriti juba enne eriolukorda omavalitsustes erinevalt. Selles, kuidas peaks käima tasustamine praegu, mil pillitunde ei ole ja pintslid seisavad klassiruumis puutumatult, ühist arusaama pole.

“Kuni 25. märtsini polnud vald huvihariduse toetamiseks ühtegi otsust vastu võtnud,” ütles Rakvere vallavanem Maido Nõlvak.

Pigem oldi omavalitsuses ootel, mida huvikoolid ise välja pakuvad, milliseks olukord kujuneb või kuidas laheneb.

Vallavalitsus jõudis seisukohale, et muusikakoolid võrdsustatakse tavakoolidega, kuna seal jätkub õppetöö e-õppe vormis, ja toetus on sajaprotsendiline. Lepingupartneritest huviringe toetab Rakvere vald aga solidaarsus- ehk valmisolekutasuga, mis moodustab lepingumahust 20 protsenti. Seda kuni eriolukorra või lepingu lõppemiseni alternatiivtegevuste pakkumisest olenemata.

Tasu hõlmab ka teenuse osutaja väiksemas mahus pakutud alternatiivtegevuste rahastamist. Kui mõni spordiklubi saadab kord nädalas õpilastele välja treeninguprogrammi, siis ei kaasne sellega tasu suurenemine.

Juhul kui huviasutus suudab välja pakkuda alternatiivtegevusi täies mahus, arvestades eriolukorrast tulenevaid turvanõudeid, ning tegevuse ära tõestab, saates omavalitsusele tegevuse kirjelduse ja osalevate laste nimekirja koos lastevanemate kinnitusega, saab tasustamise määra alati üle vaadata.

Vallavanem tõi näiteks orienteerumise ringi. “Läheb täiemahulise ringitegevuse alla ning täiesti kontaktivabalt ja kontrollitult on võimalik läbida orienteerumisrada üksinda ja ühtegi eset puutumata,” selgitas Maido Nõlvak.

Kadrina vald toetab üle 80 lapse huviharidust, lisaks kohalikke spordiklubisid ja kultuuriseltse, kes lastega tegelevad. “Teenuste eest tasumise ja toetuste maksmisega tuleb jätkata, sest suur osa [huvitegevusest] toimub distantsõppena,” selgitas vallavanem Kairit Pihlak, täpsustades, et isegi kui teenust praegu osutada ei saa, on teenusepartnerid oma tegevusse panustanud, võtnud inimesed tööle ja päevapealt ei saa kõigele kriipsu peale tõmmata.

"Näiteks tantsukoolid valmistavad tantsukavasid ette üle videosilla ja kunstikoolid tegelevad intensiivselt kunstiõppega, lapsed joonistavad ja meisterdavad kodus, saadavad oma töid õpetajatele, kes annavad tagasisidet."

Kairit Pihlak, Kadrina vallavanem

“Kadrina vallavalitsuses oleme seisukohal, et kuni õppeaasta lõpuni täidame oma lepingulisi kohustusi,” ütles vallavanem ja lisas, et huvikoolid on väga tublid ja leidlikud. Nad on võrgustunud, jagavad õppeplatvorme ja infot, suhtlevad pidevalt lastevanematega. “Näiteks tantsukoolid valmistavad tantsukavasid ette üle videosilla ja kunstikoolid tegelevad intensiivselt kunstiõppega, lapsed joonistavad ja meisterdavad kodus, saadavad oma töid õpetajatele, kes annavad tagasisidet. Töö käib. Kõik panustavad,” kiitis Kairit Pihlak huvikoole.

Vinni vald on seni kompenseerinud laste huviharidust 85 protsendi ulatuses ja vähemalt märtsis esitatud taotlused rahuldati kõik. Edasise suhtes praegu otsused puuduvad. Vallavanem Rauno Võrno ütles, et igal juhul on soov, et pärast kriisi möödumist kõik huvihariduse pakkujad edasi tegutseksid. “Paljud juhendajad tegelevad lastega virtuaalselt ja muid kanaleid pidi, näidates sellega raskes olukorras omapoolset head tahet üles,” lausus Võrno.

Omavalitsused viitavad võimalusele võtta otsus vastu Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) tasandil.

VIROL-i haridus- ja kultuurispetsialist Ingrid Pärnamäe ütles, et ühiseks otsustamiseks ei ole midagi töösse antud, ja nõustus, et seisukohad on erinevad. Osas valdades on teema üles võetud, teistes veel mitte. Organisatsioonina ei ole VIROL-il õigust öelda, kuidas täpselt tegutseda.

Tagasi üles