Lääne-Viru Omavalitsuste Liit kutsub tunnustama parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid

Kristi Ehrlich
, peatoimetaja kohusetäitja
Copy
Lääne-Virumaa aasta õpetaja gala peeti mullu Rakvere linnavalitsuse valges saalis.
Lääne-Virumaa aasta õpetaja gala peeti mullu Rakvere linnavalitsuse valges saalis. Foto: Ain Liiva

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) kutsub üles esitama kandidaate üleriigilise tunnustussüsteemi "Eestimaa õpib ja tänab" konkursile.

Konkursi eesmärk on tunnustada ja tutvustada üldsusele Lääne-Viru maakonna haridustöötajate tegevust, selgitada tehtud töö tulemuste põhjal välja maakonna haridustöötajad, kelle viimase kolme aasta töö on olnud teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes, on pälvinud kolleegide, õpilaste ja lastevanemate lugupidamise.

VIROL-i tegevdirektori Sven Hõbemäe sõnul on maakondlik konkurss seotud üleriigilise konkursiga. Laureaadid valitakse 13 üleriigilises ja kolmes maakondlikus kategoorias. Hõbemägi ütles, et maakonnas ja üle riigi on üks kattuv kategooria, milleks on elutöö kategooria. Et üleriigilise elutööpreemia väljaandmise eesmärk on tunnustada riigis silma paistnud haridustöötajaid, on VIROL-i soov tunnustada maakonna haridusse pikka aega panustanud inimesi ning seega saab sellesse kategooriasse kandidaate esitada nii riigi kui ka maakonna tasandil.

Kandidaate üleriigiliste kategooriate auhindadele saab esitada 26. aprillini haridus- ja teadusministeeriumi veebilehel aadressil www.hm.ee/gala, kust leiab ka tunnustamisstatuudid.

Üleriigilised kategooriad on aasta lasteaiaõpetaja, aasta klassiõpetaja, aasta klassijuhataja, aasta põhikooli aineõpetaja, aasta gümnaasiumiõpetaja, aasta kutseõpetaja, aasta huvihariduse õpetaja, aasta õppejõud, aasta tugispetsialist, aasta õppeasutuse juht, aasta haridustegu, aasta hariduse sõber ja elutööpreemia.

VIROL-i moodustatud maakondlik komisjon valib igasse kategooriasse (välja arvatud aasta õppejõu ja riikliku elutööpreemia kategooria) esitatud kandidaatide seast ühe kandidaadi esitamiseks üleriigilisele komisjonile. Komisjoni esitatud kandidaat on ka laureaat vastavas kategoorias Lääne-Virumaal.

Komisjoni kuulub VIROL-i hariduskomisjoni, Lääne-Virumaa Haridustöötajate Liidu, Lääne-Viru Koolijuhtide Ühenduse, Lääne-Viru Haridusjuhtide Liidu, Lääne-Virumaa Alushariduse Juhtide Liidu, Lääne-Virumaa õpilasesinduse ning maakondlike ainesektsioonide esindaja.

Kandidaate maakondlikesse täiendavatesse kategooriatesse saab esitada samuti 26. aprillini aadressil https://www.virol.ee/uleriigilise-tunnustussusteemi-eestimaa-opib-ja-tanab-laane-viru-maakondliku-konkurss.

Maakondlikud täiendavad kategooriad

Lääne-Virumaa noor õpetaja

Õpetaja, klassijuhataja, kes on koolis töötanud vähem kui kolm aastat ja kelle vanus on alla 30 aasta ning kes panustab õpilase loovuse, iseseisvuse ja kodanikutunde arendamisse, arvestab õpetamisel õpilase individuaalsusega, on saavutanud positiivseid tulemusi õppija arendamisel, tegeleb pidevalt enesetäiendamisega, toetab oma tegevuse ja eeskujuga õigete väärtushinnangute kujunemist õpilastel, on pälvinud kolleegide, õpilaste ja lastevanemate lugupidamise.

Lääne-Virumaa hariduspere

Perekond (õed, vennad, lapsed, vanemad), kus kaks või enam liiget on töötanud pikka aega Lääne-Virumaa haridusasutustes pedagoogilistel ametikohtadel ning kus pere kaks või enam liiget on maakonnas panustanud märkimisväärselt õpetamise ja õppimise arendamisse; kes on tähelepanuväärselt aidanud kaasa õppeasutus(t)e arengul, on teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks ühiskonnas.

Elutöö auhind

Haridustöötaja, kes on rohkem kui veerandsada aastat töötanud haridussüsteemis ja sellest suurema osa Lääne-Virumaal ning kes on panustanud maakonnas märkimisväärselt õpetamise ja õppimise arendamisse, teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks ühiskonnas, tähelepanuväärselt aidanud kaasa õppija arengule, olnud oma tegevusega ja eeskujuga kolleegide ja õpilaste innustajaks ning toetajaks.

Tagasi üles