Töötasu hüvitist saab küsida esmaspäevast

Töötukassa hakkab töötasu hüvitise taotlusi vastu võtma esmaspäevast. Foto on illustratiivne.

FOTO: Vladislav Musakko

Esmaspäevast saab esitada e-töötukassa iseteenindusportaalis töötasu hüvitise taotlusi. Taotluse esitab tööandja või volitatud isik. Hüvitis kantakse töötaja pangakontole.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel paneb kõigile südamele, et hüvitist peaksid taotlema need tööandjad, kelle tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt märkimisväärselt häiritud.

"Töötasu hüvitis on mõeldud selleks, et aidata tööandjail üle elada ajutised raskused, et ta ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama," ütles Paavel.

Töötasu hüvitist saab taotleda tööandja, kes vastab kahele tingimusele kolmest:

  • ettevõtte käive või tulu peab olema langenud vähemalt 30 protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga;
  • ettevõttel ei ole vähemalt 30 protsendile töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda;
  • töötajate palka on langetatud vähemalt 30 protsenti või alampalgani.

Töötukassa hüvitab töölepinguga töötajale 70 protsenti tema varasemast keskmisest palgast, aga mitte rohkem kui 1000 eurot kuus brutos ja mitte vähem kui on alampalk.

Tööandja on kohustatud maksma töötajale, kes saab töötasu hüvitist, brutotöötasu vähemalt 150 eurot. Tööandjal tuleb oma osa välja maksta enne taotluse esitamist.

"Taotlusi menetletakse saabumise järjekorras, otsus saadetakse nii tööandjale kui töötajale. Kui taotlus on töötukassale esitatud ja lisadokumente ei ole vaja, maksab töötukassa töötasu hüvitise inimesele viie kalendripäeva jooksul," selgitas Paavel.

Tööandja peab töötukassa iseteenindusportaalis avalduses märkima ära, millistele kriteeriumitele ta vastab ja lisama tõendavad dokumendid.

Töötukassa juhatuse liige Erik Aas soovitas tööandjatel üle vaadata, kellel on õigus e-töötukassas avaldusi esitada ja vajaduse korral teha volitus sellele inimesele, kes saab hüvitise taotlemiseks avalduse teha.

Volituse andmise õpetus asub SIIN.

Tööandja peab töötukassa iseteenindusportaalis esitatavas avalduses märkima, millistele kriteeriumitele ta vastab ja lisama tõendavad dokumendid.

"Näiteks käibe langust tõendab tööandja maksuandmete tõendiga, tulude vähenemist tõendab rahavoogude aruanne või muu raamatupidamisdokument. Töö mitteandmist või töötasu vähendamist tõendab tööandja dokumendiga, kus on näha, et töötajaid on teavitatud töö mitteandmisest või töötasu vähendamisest," lausus Aas.

Kirja tuleb panna ka töötaja andmed, kellele hüvitist taotletakse ja lisada kinnitus tööandja omaosaluse väljamaksmise kohta.

"Oleme oma infosüsteeme testinud, et suudaksime samaaegselt võtta vastu võimalikult palju taotlusi ja menetlus oleks võimalikult kiire," lisas Aas.

Töötasu hüvitist on õigus saada töötajal kuni kahe kalendrikuu eest. Hüvitise taotlemiseks esitab tööandja avalduse iga kuu kohta eraldi.

Kui tööandja lõpetab töösuhte töötajaga koondamise tõttu samal kalendrikuul, mille eest töötasu hüvitist taotletakse või sellele järgneval kuul, peab tööandja hüvitise töötukassale tagasi maksma.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles