Tööõnnetusi juhtub rohkem veoautojuhtidel, ehitajatel, poemüüjatel ja hooldajatel  

Katrin Uuspõld
Copy
Ehitajad. Pilt on illustratiivne.
Ehitajad. Pilt on illustratiivne. Foto: Tairo Lutter

Eelmisel aastal juhtus Lääne-Virumaal tuhande töötaja vaates 10,1 tööõnnetust. Eestis kokku oli tööõnnetusi 4265, millest kergeid oli 3125, raskeid 1125 ja surmaga lõppenuid 15. Töövaidlusavaldusi esitati 2942, kokku 16,1 miljoni euro eest.

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul polnud eelmisel aastal märgata suurt hüpet töökeskkonna paranemise suunas. "Möödunud aastal panime tähele vaid mõningaid märke hea töökeskkonna olulisuse mõistmise suunas – vähenenud on korduvate tööõnnetuste juhtumine samas ettevõttes. See kinnitab, et tööandjad võtavad juhtunust õppust, nad hindavad olukorda ning teevad vajalikke muudatusi töökeskkonnas, et sarnaseid õnnetusi enam ei juhtuks," rääkis ta. "Praegusel COVID-19 viiruse pandeemia ajal pööratakse töötajate tervise ohutusele kõrgendatud tähelepanu, ka tööinspektsioonina kontrollime, et reegleid täpselt järgitaks. Jääb vaid loota, et ohutut ja tervist hoidvat töökeskkonda väärtustatakse samamoodi ka pandeemiajärgsel ajal," lisas Maripuu.

Enim tööõnnetusi juhtus Tallinnas ja Harjumaal (1944), Tartumaal (474) ning Pärnumaal (239). Tuhande töötaja vaates juhtus enim tööõnnetusi Järvamaal (11,3), Lääne-Virumaal (10,1) ning Saaremaal (9,1).

Tööõnnetuste tõttu võeti möödunud aastal 8341 töövõimetuslehte ning haigekassa hüvitas 158 728 tööpäeva. Kokku läks see maksma 5,3 miljonit eurot. Tööõnnetuste tõttu kaotasime 1,3 miljonit töötundi.

Tööõnnetusterohkeimad ametid olid meestel veoautojuht, ehitaja ning kaitseväe reakoosseisu kuuluja. Naistel olid nendeks poemüüja, abiline ja koristaja, hooldaja tervishoiuasutuses.

Sektoritest juhtus enim tööõnnetusi metallitööstuses, kaubanduses ja ehituses. Õnnetused juhtuvad enim seetõttu, et kaotatakse kontroll masina, transpordivahendi, looma vmt üle, libisetakse, komistatakse või kukutakse.

Töövaidluskomisjonidele laekus 2942 töövaidlusavaldust, neist 2629 esitasid töötajad ning 313 tööandjad. Avaldusi esitati 16,1 miljoni euro eest. 21 protsenti töövaidlustest lõppes kompromissiga.

Varasema aastaga võrreldes on tööõnnetuste arv langenud, ent tegemist on tööinspektsiooni muudatusega andmete kogumisel: teavitada tuleb vaid nendest kergetest tööõnnetustest, millega kaasnes töötaja töövõimetuslehel viibimine.

2018. aastal juhtus Eestis 5170 tööõnnetust, millest 4038 olid kerged, 1120 rasked ning 12 lõppes töötaja surmaga.

Tööinspektsioon teeb järelevalvet ettevõtete üle, kus on vähemalt üks töölepinguline töötaja. Kokku oli Eestis eelmisel aastal 671 300 tööga hõivatut ning 133 784 ettevõtet. Inspektsiooni järelevalve all oli 85 protsenti töötajatest ning 45 protsenti ettevõtetest.

Tagasi üles