Palmse mõis ootab pioneerilaagri mälestusi

Nõukogude ajal oli Palmse mõisas pioneerilaager. Nüüd oodatakse inimeste laagrimälestusi.

FOTO: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

Palmse mõis oli nõukogude ajal pikki aastaid pioneerilaagri käsutuses. Nüüd kutsub Virumaa Muuseumid kõiki endisi laagrilapsi üles jagama oma meenutusi laagrisuvedest Palmse mõisas.

Palmse mõisa inimesed ootavad meenutustele lisaks fotosid, rühmapäevikuid, kroonikaid ning laagriga seonduvaid esemeid. Kirjutiste pikkus ega vorm ei ole piiratud.

Mälestusi oodatakse 31. maini e-postiaadressil pioneer@palmse.ee, posti teel, soovi korral võib need tuua ka Palmse mõisa. Täpsema mälestuste saatmise juhendi leiab Palmse mõisa kodulehelt.

Kõigile endistele Palmse mõisa pioneeridele korraldatakse tänutäheks pidulik kokkutulek Palmse mõisas.

Mälestused säilitatakse Virumaa Muuseumide arhiivkogus ja neist koostatakse Palmse mõisas näitus.

Valikuliselt ja kokkuleppel autoritega avaldatakse mälestused Virumaa Muuseumi toimetistes.

Tagasi üles