T, 30.05.2023

Lõppenud jahihooajal lasti rekordiliselt metskitsi

Anu Viita-Neuhaus
Facebook Twitter
Comments
Möödunud jahihooajal kütiti rekordiliselt metskitsi. Foto on illustratiivne.
Möödunud jahihooajal kütiti rekordiliselt metskitsi. Foto on illustratiivne. Foto: Arvo Meeks

Möödunud jahihooajal kütiti rekordiliselt metskitsi ning eelnevate aastatega võrreldes suurenes ka kobraste, pruunkarude ja metskurvitsate küttimine. Lääne-Virumaal kütiti 2351 metskitse.

Mitme eelneva jahihooajaga võrreldes kütiti märgatavalt vähem põtru, metsnugiseid, rebaseid ja kährikkoeri.

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialist Rauno Veeroja rääkis, et juba mitmendat aastat järjest on kütitud isendite arvult kõige suuremad muutused toimunud metskitsede küttimises.

Möödunud hooajal kütiti neid ligi 7000 isendit enam, kui sellele eelnenud hooajal. Kokku kütiti lõppenud jahihooajal 31 032 metskitse, mis on teadaolevalt läbi aegade suurim ühe jahihooaja jooksul kütitud metskitsede arv Eestis.

"Metskitse küttimismahtude suurenemine on seotud liigi suure arvukusega ja kuna metskitsede suur arv toob kaasa olulisel määral liiklus- ja metsakahjusid, siis on vaja metskitsede arvukuse edasist tõusu küttimise kaudu oluliselt piirata," rääkis Veeroja.

"Ka karude arvukus on suurenenud ja karude poolt tekitatud kahjude ohjamise vajadusest tulenevalt suurenes ka karude küttimismaht," märkis Veeroja.

Möödunud jahihooaja vältel kütiti kokku 67 karu, mis on viimase paari aastakümne lõikes kõige suurem karude küttimismaht ühel hooajal. Lääne-Virumaal kütiti kümme karu. 

Eesti metsade suurimaid loomi, põtru, kütiti möödunud jahihooajal 6304 isendit, mida on märksa vähem kui eelneval kolmel aastal, mil kütitud põtrade arv küündis üle seitsme tuhande isendi. Lääne-Virumaal peeti jahti 535 põdrale.

"Kuna põdra arvukus on viimased paar-kolm aastat olnud mõõdukas languses, siis tõenäoliselt langevad põdra küttimismahud järgnevatel aastatel veelgi," selgitas Veeroja. 

2019/2020. aasta soe ja lumevaene talv oli mitmete jahiulukiliikide küttimiseks väga ebasoodne. Nii jäi küttimistulemus tagasihoidlikuks nii huntide kui mitme kärplase liigi puhul. 

Veeroja selgitas, et lumikatte puudumine mõjutas teatud määral ka metssigade küttimist. Möödunud jahihooajal kütiti riigis kokku 4820 metssiga ehk 59 isendit enam kui eelnenud jahihooajal. Lääne-Virumaal 180 metssiga.

“Vaatlusandmed näitavad selgelt, et metssea arvukus on taas tõusuteel ja lumikatte olemasolul võinuks kütitud metssigade arv jahihooaja lõpuks olla kerkinud märksa kõrgemale. Kuna sigade Aafrika katku põdevaid metssigu ei ole Eestis juba enam kui aasta jooksul leitud ning nende küttimine on viimastel aastatel olnud tagasihoidlikum, võib metssea arvukus kiiresti suurenema hakata,“ märkis Veeroja.

Kokku kütiti möödunud jahihooajal 85 839 jahiulukit, kellest 65 317 olid 19 erineva imetaja- ja 20 522 32 erineva linnuliigi esindajad.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles